Trang chủ Thẻ tín dụng

Thẻ tín dụng

 • Giảm giá khi mua sắm
 • Trả góp lãi suất 0%
 • Tích điểm thưởng
 • Rút tiền mặt
Mở thẻ Xem thêm

Phí thường niên 550,000đ

Hạn mức 495 triệu

Miễn lãi suất 45 ngày

 • Giảm giá khi mua sắm
 • Trả góp lãi suất 0%
 • Tích lũy dặm bay
 • Hoàn tiền
 • Rút tiền mặt
Mở thẻ Xem thêm

Phí thường niên 2,700,000đ

Hạn mức 900 triệu

Miễn lãi suất 45 ngày

 • Hưởng đến 55 ngày tín dụng không lãi suất
 • Chuyển đổi giao dịch chi tiêu của bạn tại các đối tác Citi PayLite thành khoản trả góp 0% lãi suất
 • X5 lần điểm thưởng khi chi tiêu cho mua sắm, ăn uống và giải trí
 • Miễn phí tăng kích cỡ ly tại Starbucks và miễn phí combo bắp nước tại CGV
 • Dùng điểm thưởng để thanh toán ngay cho các giao dịch Traveloka, Shopee, Starbucks và thêm nhiều đối tác khác
Mở thẻ Xem thêm

Phí thường niên 700,000đ

Hạn mức 500 triệu

Miễn lãi suất 55 ngày

 • Giảm giá khi mua sắm
 • Trả góp lãi suất 0%
 • Hoàn tiền
 • Rút tiền mặt
Mở thẻ Xem thêm

Phí thường niên 1,200,000đ

Hạn mức 900 triệu

Miễn lãi suất 45 ngày

 • Giảm giá khi mua sắm
 • Trả góp lãi suất 0%
 • Rút tiền mặt
Mở thẻ Xem thêm

Phí thường niên 400,000đ

Hạn mức 70 triệu

Miễn lãi suất 45 ngày

 • Hoàn 500.000 VNĐ khi thỏa điều kiện tổng chi tiêu từ 5.000.000 VNĐ
 • Tặng ngay 300.000 đồn: Cho các giao dịch chi tiêu có lưu thông tin thẻ trên ứng dụng/website tại các Đơn vị chấp nhận thẻ trực tuyến.
 • Hạn mức lên đến 200 triệu đồng
 • Hoàn tiền 6%
Mở thẻ Xem thêm

Phí thường niên 399,000đ

Hạn mức 200 triệu

Miễn lãi suất 45 ngày

 • Hoàn đến 2 triệu đồng
 • Tích lũy dặm thưởng không giới hạn
 • Tỷ giá tốt nhất thị trường cho các giao dịch nước ngoài
  Miễn phí nâng hạng thẻ Titan chương trình Bông Sen Vàng của Vietnam Airlines
Mở thẻ Xem thêm

Phí thường niên 1,299,000đ

Hạn mức 1200 triệu

Miễn lãi suất 55 ngày

 • Giảm giá khi mua sắm
 • Trả góp lãi suất 0%
 • Hoàn tiền
 • Tích điểm thưởng
 • Rút tiền mặt
Mở thẻ Xem thêm

Phí thường niên 499,000đ

Hạn mức 45 triệu

Miễn lãi suất 45 ngày

 • Giảm giá khi mua sắm
 • Trả góp lãi suất 0%
 • Hoàn tiền
 • Tích điểm thưởng
 • Rút tiền mặt
Mở thẻ Xem thêm

Phí thường niên 899,000đ

Hạn mức 600 triệu

Miễn lãi suất 55 ngày

 • Giảm giá khi mua sắm
 • Trả góp lãi suất 0%
 • Hoàn tiền
 • Tích điểm thưởng
 • Rút tiền mặt
Mở thẻ Xem thêm

Phí thường niên 899,000đ

Hạn mức 500 triệu

Miễn lãi suất 55 ngày