Thẻ Tín Dụng VIB Online Plus

 • Phí thường niên

  399,000đ

 • Phí rút tiền

  4%

 • Cashback

  6%

 • Phí phát hành

  miễn phí

 • Hạn mức

  200,000,000đ

 • Số ngày lãi suất

  45 ngày

 • Thu nhập tối thiểu

  Không bắt buộc

Thẻ Tín Dụng VIB Cash Back

 • Phí thường niên

  899,000đ

 • Phí rút tiền

  4%

 • Cashback

  10%

 • Phí phát hành

  miễn phí

 • Hạn mức

  600,000,000đ

 • Số ngày lãi suất

  55 ngày

 • Thu nhập tối thiểu

  15,000,000đ