Bản cáo bạch là gì? Cách sử dụng làm sao?

Cập nhật: 25/03/2021 - bởi Vo Chi Khanh

Khi phát hành chứng khoán ra công chúng, công ty phát hành phải công bố cho người mua chứng khoán những thông tin để trên cơ sở đó người đầu tư có thể ra quyết định đầu tư hay không. Tài liệu phục vụ cho mục đích đó gọi là bản cáo bạch. Vậy bản cáo bạch là gì? Cùng mình tìm hiểu những thông tin dưới đây nhé.

Bản cáo bạch là gì?

Bản cáo bạch chính là một lời mời hay chào bán để công chúng đầu tư đăng ký hoặc mua chứng khoán của công ty phát hành. Bản cáo bạch bao gồm mọi thông tin liên quan đến đợt phát hành. Do đó, thông tin đưa ra trong bản cáo bạch sẽ gắn với các điều khoản thực hiện lời mời hay chào bán.

Bản cáo bạch là gì?
Bản cáo bạch là gì?

Thông thường, một công ty muốn phát hành chứng khoán phải lập bản cáo bạch để Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước xem xét, gọi là Bản cáo bạch sơ bộ.

Bản cáo bạch sơ bộ khi đã được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận sẽ được coi là bản cáo bạch chính thức.

Khi thực hiện chào bán chứng khoán, ngoài bản cáo bạch chính thức, công ty phát hành thường cung cấp bản cáo bạch tóm tắt. Nội dung bản cáo bạch tóm tắt là tóm gọn lại những nội dung chính của bản cáo bạch chính thức nhưng vẫn phải đảm bảo tuân thủ theo các quy định của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

Do vậy, với tư cách là nhà đầu tư chứng khoán, bạn nên đọc bản cáo bạch chính thức bởi vì nó cung cấp cho bạn một cách đầy đủ nhất các thông tin về công ty phát hành, nêu rõ những cam kết của công ty và những quyền lợi cơ bản của người mua chứng khoán….

Còn nếu bạn là nhà đầu tư không chuyên trong lĩnh vực chứng khoán, ít nhất bạn cũng nên tìm đọc bản cáo bạch tóm tắt.

Bản cáo bạch này tuy chỉ đưa ra nội dung tóm tắt nhưng nó cũng có đầy đủ các thông tin cô đọng về công ty phát hành, đủ dữ liệu cần thiết để bạn ra quyết định có đầu tư hay không.

Thẻ Tín Dụng VIB Online Plus
 • Miễn lãi suất

  45 ngày

 • Ưu đãi

  Miễn phí phát hành thẻ

 • Hoàn tiền (Cashback)

  6%

 • Hạn mức

  200,000,000đ

 • Phí thường niên

  399,000đ

  Là một nhà đầu tư, vì sao cần phải đọc bản cáo bạch ?

  Với cương vị là một nhà đầu tư, bản cáo bạch là phương tiện giúp bạn đánh giá mức độ sinh lời và triển vọng phát triển của công ty trước khi bạn quyết định có đầu tư vào công ty hay không.

  Cần đọc bản cáo bạch khi đầu tư
  Cần đọc bản cáo bạch khi đầu tư

  Bởi vậy, bạn nên đọc bản cáo bạch một cách kỹ lưỡng và tìm hiểu rõ những may rủi thực sự của công ty trước khi ra quyết định đầu tư. Một thiếu sót nhỏ trong quyết định của bạn sẽ khiến bạn phải đánh đổi cũng như trả giá rất đắt.

  Bạn nên đánh giá cẩn thận, tỉ mỉ những yếu tố cơ bản của công ty đăng ký niêm yết thông qua nghiên cứu các thông tin trong bản cáo bạch. Mặc dù những đợt chào bán lần đầu ra công chúng thường là cơ hội đầu tư tốt vì chúng thường mang lại lợi nhuận ban đầu cao, do cổ phiếu tăng giá, nhưng rủi ro vẫn tồn tại.

  Những thông tin cần có trên bản cáo bạch

  Một bản cáo bạch thường gồm 8 mục chính sau:

  1. Trang bìa;
  2. Tóm tắt Bản cáo bạch;
  3. Các nhân tố rủi ro;
  4. Các khái niệm;
  5. Chứng khoán phát hành;
  6. Các đối tác liên quan tới đợt phát hành;
  7. Tình hình và đặc điểm của tổ chức phát hành;
  8. Phụ lục.

  Cách sử dụng bản cáo bạch

  Trước tiên, bạn nên bắt đầu phân tích một công ty phát hành bằng bản cáo bạch của công ty đó. Trong quá trình thực hiện, bạn nên tự đặt ra cho mình một số câu hỏi quan trọng như: Việc kinh doanh của công ty đó có tiến triển hay không?

  Doanh số bán hàng tăng có nghĩa là lợi nhuận cũng tăng và dẫn tới giá cổ phiếu tăng, nhưng thực tế các con số không nói lên tất cả.

  Bạn cũng nên tìm hiểu về ban giám đốc của công ty phát hành, các sản phẩm của công ty, nghiên cứu kỹ bản cáo bạch để tìm ra những dấu hiệu tăng trưởng của công ty.

  Những thông tin cần xem trên bản cáo bạch

  • Trang bìa (mặt trước và mặt sau);
  • Thời gian chào bán;
  • Các khái niệm;
  • Tình hình và đặc điểm của tổ chức phát hành;
  • Bảng mục lục;
  • Tóm tắt Bản cáo bạch;
  • Tóm tắt về vốn cổ phần, thống kê sô liệu phát hành / chào bán, số nợ và phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành;
  • Chứng khoán phát hành;
  • Thông tin về ngành kinh doanh;
  • Thông tin tài chính;
  • Thông tin về cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc;
  • Các đối tác liên quan tới đợt phát hành;
  • Các nhân tố rủi ro liên quan đến ngành kinh doanh và triển vọng của công ty;
  • Phụ lục;
  • Thủ tục nộp hồ sơ và chấp thuận.

  Thông tin chính của trang bìa bản cáo bạch

  • Các chứng khoán sẽ được bán;
  • Số lượng chứng khoán sẽ được bán;
  • Giá bán các chứng khoán;
  • Tổ chức liên quan đến đợt phát hành.

  Nội dung tóm tắt bản cáo bạch

  Khái quát những thông tin tóm tắt về công ty:

  • Giới thiệu chung về công ty phát hành, các hoạt động kinh doanh, người hỗ trợ phát hành, các cổ đông lớn và Ban giám đốc của công ty;
  • Tóm tắt về thông tin tài chính của công ty phát hành, kể cả triển vọng của công ty;
  • Tóm tắt về các yếu tố rủi ro liên quan hoặc ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh và tài chính của công ty phát hành;
  • Tóm tắt về vốn cổ phần, thống kê phát hành hoặc chào bán, số nợ, số tiền thu được từ đợt phát hành và mục đích sử dụng số tiền này.

  Ngoài ra bạn nên đối chiếu với các phần tương ứng khác trong bản cáo bạch để có được các thông tin chi tiết mà bạn cần quan tâm.

  Bản cáo bạch cần thiết trong hoạt động đầu tư
  Bản cáo bạch cần thiết trong hoạt động đầu tư. Nguồn: internet

  Thông tin chi tiết đưa ra thường bao gồm:

  • Tình hình (các) ngành kinh doanh chính mà công ty phát hành tham gia;
  • Triển vọng của (các) ngành liên quan có ảnh hưởng tới hoạt động ngành kinh doanh chính của công ty phát hành;
  • Loại sản phẩm, dịch vụ kinh doanh chính của công ty;
  • Khách hàng và nhà cung cấp của công ty phát hành;
  • Công nghệ, phương thức sản xuất và kênh phân phối sử dụng;
  • Các nhân tố thương mại như hệ thống bán lẻ, đại lý, hệ thống phân phối, nhãn hiệu sản phẩm, giấy phép kinh doanh, bằng sáng chế và khả năng nghiên cứu và phát triển.

  Đối với các công ty đăng ký niêm yết được hưởng chính sách ưu đãi thì trong bản cáo bạch cũng cần phải công bố chi tiết các vấn đề về công nghệ của những công ty này ở phần thông tin về ngành kinh doanh.

  • Miễn lãi suất

   55 ngày

  • Ưu đãi

   Hoàn phí thường niên năm đầu

  • Hoàn tiền (Cashback)

   5%

  • Hạn mức

   1,200,000,000đ

  • Phí thường niên

   1,299,000đ

   Thông tin tài chính – công chúng đầu tư tham gia có làm lợi nhuận giảm?

   Thông tin tài chính là một phần quan trọng trong bản cáo bạch và thường được chia thành 2 phần:

   • Thông tin tài chính trong quá khứ;
   • Thông tin tài chính trong tương lai.

   Phần thông tin tài chính trong quá khứ

   Thường bao gồm tóm tắt các bản báo cáo tài chính đã được kiểm toán, và bảng cân đối kế toán (trên cơ sở tổng hợp) theo mẫu, được trích ra từ báo cáo của kiểm toán trong phần phụ lục của bản cáo bạch.

   Một số ngành kinh doanh còn yêu cầu cung cấp cả thông tin về luồng thu nhập. Việc công bố thông tin tài chính trong quá khứ thường được tính từ 2 năm tài chính trước. Thông tin phải đi kèm với phần giải thích và phân tích hoạt động tài chính trong quá khứ.

   Nếu có bất cứ một sai sót nào trong các thông tin tài chính được công bố mà Uỷ ban Chứng khoán phát hiện được thì tổ chức kiểm toán cũng như tổ chức bảo lãnh phát hành phải chịu trách nhiệm liên đới trước pháp luật cùng với tổ chức phát hành.

   Phần thông tin tài chính tương lai

   Gồm các dự tính tài chính tương lai như sau:

   • Doanh thu;
   • Lợi nhuận trước thuế trước và sau khi tính lãi cho cổ đông thiểu số ngoài công ty;
   • Lợi nhuận sau thuế;
   • Tổng cổ tức và cổ tức ròng.

   Từ dự tính về lợi nhuận và giá chào bán cổ phiếu của công ty phát hành, bạn có thể tính ra các mức giá thị trường của một cổ phiếu tính theo thu nhập trên mỗi cổ phiếu trong năm của công ty phát hành (được ký hiệu là P /E).

   Bảng cáo bạch giúp phân tích tình hình tăng trưởng
   Bảng cáo bạch giúp phân tích tình hình tăng trưởng

   Các công ty có nhiều cơ hội tăng trưởng thường có P/E cao hơn các công ty có ít cơ hội tăng truởng. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý trường hợp P/E cao có thể là do mức thu nhập (E) thấp.

   Căn cứ vào hệ số P/E, cùng với sự phân tích về mặt chất lượng của công ty phát hành, bạn có thể đánh giá đợt phát hành, chào bán cổ phiếu của công ty so với các mức cổ phiếu đã được niêm yết của các công ty trong cùng ngành.

   Ai là người điều hành đợt phát hành bản cáo bạch?

   Bạn nên đọc danh sách các cổ đông, hội đồng quản trị và ban giám đốc, mặc dù các dữ liệu đưa ra không phải là mấu chốt đảm bảo về chất lượng kỹ năng quản lý của họ, nhưng bạn vẫn có thể biết được trình độ chuyên môn và kinh nghiệm quản lý của những con người này.

   Bạn cần chú ý các quyền lợi của các cổ đông lớn, hội đồng quản trị và đội ngũ lãnh đạo chủ chốt trong các ngành tương tự hoặc các ngành cạnh tranh nếu chúng được nêu trong Bản cáo bạch.

   Bạn cũng nên chú ý các giao dịch trong quá khứ hoặc trong tương lai với các công ty liên quan. Bản cáo bạch sẽ cung cấp đầy đủ các nhóm thành viên sau:

   • Cổ đông lớn và các nhà sáng lập của công ty phát hành, kể cả tên và cổ phần của các cá nhân đứng đằng sau công ty
   • Hội đồng quản trị bao gồm cổ phần mà họ đại diện, chi tiết về trình độ, kinh nghiệm và phần trách nhiệm của mỗi giám đốc, và họ có phải là các giám đốc điều hành hay không
   • Đội ngũ cán bộ quản lý dưới cấp uỷ viên Hội đồng quản trị, chi tiết về trình độ, kinh nghiệm và phần trách nhiệm của họ
   • Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu, trái phiếu của từng thành viên nói trên.

   Các yếu tố rủi ro

   Các rủi ro chung bao gồm:

   • Việc tăng, giảm giá chứng khoán phụ thuộc vào các điều kiện của thị trường chứng khoán nói chung, của tình trạng kinh tế đất nước và thế giới
   • Những thay đổi trong chính sách của Chính phủ
   • Những rủi ro về ngoại hối
   • Những thay đổi về tỷ lệ lãi suất;

   Những rủi ro có thể xảy ra của công ty bao gồm:

   • Sự phụ thuộc vào những cán bộ chủ chốt
   • Sự phụ thuộc vào một số ít các khách hàng, nhà cung cấp hoặc các dự án trong nội bộ công ty
   • Những thay đổi về giá nguyên liệu thô
   • Sự hợp nhất giưã các đối thủ cạnh tranh hoặc các công ty mới tham gia vào ngành
   • Tranh chấp cụ thể đã bắt đầu phát sinh hoặc bị mang ra toà.

   Dưới đây là một số thông tin giúp bạn giải đáp thắc mắc bản cáo bạch là gì. Hy vọng những chia sẻ này có thể giúp bạn có thêm cho mình đôi chút kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán.

   Xem thêm:

    Yêu cầu tư vấn vay online

    Miễn phí tư vấn 24/7


    Thường phản hồi sau vài giờ

    Bình luận

    Bình luận