Ngân hàng Quốc Tế VIB

Ngân hàng Thương mại cổ phần (TMCP) Quốc Tế Việt Nam, tên viết tắt ngân hàng Quốc Tế (VIB) là một trong những ngân hàng TMCP hàng đầu Việt Nam. Sau hơn 20 năm thành lập, VIB đã đạt những phát triển vượt bậc

 • Trụ sở chính:

  N/A

 • Năm thành lập:

  N/A

 • Website:

  N/A

 • Hotline:

  N/A

Danh sách thẻ tín dụng

 • Phí thường niên

  399,000đ

 • Phí rút tiền

  4%

 • Cashback

  6%

 • Phí phát hành

  N/A

 • Hạn mức

  200,000,000đ

 • Số ngày lãi suất

  45 ngày

 • Thu nhập tối thiểu

  Không bắt buộc

 • Phí thường niên

  1,299,000đ

 • Phí rút tiền

  4%

 • Cashback

  2%

 • Phí phát hành

  N/A

 • Hạn mức

  1,200,000,000đ

 • Số ngày lãi suất

  55 ngày

 • Thu nhập tối thiểu

  20,000,000đ

 • Phí thường niên

  499,000đ

 • Phí rút tiền

  4%

 • Cashback

  23%

 • Phí phát hành

  N/A

 • Hạn mức

  45,000,000đ

 • Số ngày lãi suất

  45 ngày

 • Thu nhập tối thiểu

  10,000,000đ

 • Phí thường niên

  N/A

 • Phí rút tiền

  4%

 • Cashback

  10%

 • Phí phát hành

  N/A

 • Hạn mức

  600,000,000đ

 • Số ngày lãi suất

  55 ngày

 • Thu nhập tối thiểu

  15,000,000đ

 • Phí thường niên

  899,000đ

 • Phí rút tiền

  4%

 • Cashback

  30%

 • Phí phát hành

  N/A

 • Hạn mức

  600,000,000đ

 • Số ngày lãi suất

  55 ngày

 • Thu nhập tối thiểu

  12,000,000đ

 • Phí thường niên

  299,000đ

 • Phí rút tiền

  4%

 • Cashback

  5%

 • Phí phát hành

  N/A

 • Hạn mức

  50,000,000đ

 • Số ngày lãi suất

  45 ngày

 • Thu nhập tối thiểu

  6,000,000đ

 • Phí thường niên

  1,299,000đ

 • Phí rút tiền

  4%

 • Cashback

  5%

 • Phí phát hành

  N/A

 • Hạn mức

  1,200,000,000đ

 • Số ngày lãi suất

  55 ngày

 • Thu nhập tối thiểu

  20,000,000đ

 • Phí thường niên

  699,000đ

 • Phí rút tiền

  4%

 • Cashback

  N/A

 • Phí phát hành

  N/A

 • Hạn mức

  600,000,000đ

 • Số ngày lãi suất

  55 ngày

 • Thu nhập tối thiểu

  12,000,000đ