Công ty chứng khoán là gì? Hồ sơ thành lập

Rất nhiều người vẫn đang thắc mắc công ty chứng khoán là loại hình doanh nghiệp gì? Được thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh nào và vốn điều lệ ra sao? Trình tự, thủ tục thành lập công ty chứng khoán? Bài viết dưới đây giải đáp toàn bộ thắc mắc của nói trên.

Công ty chứng khoán là gì?

Cụ thể, theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư 210/2012/TT-BTC thì Công ty chứng khoán là doanh nghiệp hoạt động kinh doanh chứng khoán, thực hiện một, một số hoặc toàn bộ các nghiệp vụ: môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán”

Công ty chứng khoán là một tổ chức tài chính trung gian, kinh doanh khi đáp ứng đủ các điều kiện quy định pháp luật như có mục đích kinh doanh phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế, có đủ cơ sở vật chất kỹ thuật, có mức vốn pháp định theo từng loại hình kinh doanh,…

Công ty chứng khoán là gì?
Công ty chứng khoán là gì?

Đặc biệt, công ty chứng khoán được kiểm soát chặt chẽ bởi các cơ quan chức năng của nhà nước và hiệp hội chứng khoán.

Công ty chứng khoán giúp các doanh nghiệp huy động vốn bằng cách phát hành chứng khoán bằng bộ máy chuyên môn, kinh nghiệm trong nghề,..thực hiện được đầy đủ vai trò trung gian môi giới, mua bán, phát hành chứng khoán, tư vấn đầu tư,…

Các công ty chứng đóng một vai trò hết sức quan trọng để thị trường chứng khoán và nền kinh tế phát triển mạnh mẽ, lưu thông các cổ phiếu, trái phiếu trên thị trường chứng khoán giúp hình thành nên một khoản vốn khổng lồ bằng cách kết nối những người có tiền với những người muốn huy động vốn.

Hiện nay có các loại hình tổ chức công ty chứng khoán cơ bản đó là công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần.

Công ty chứng khoán được phép thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh nào?

Vấn đề này được quy định rất rõ ràng tại Luật chứng khoán 2006 và các văn bản có liên quan khác. Cụ thể, tại Điều 60 Luật chứng khoán quy định:

Công ty chứng khoán được thực hiện một, một số hoặc toàn bộ nghiệp vụ kinh doanh sau đây:

– Môi giới chứng khoán: Là trung gian mua, bán chứng khoán cho khách hàng

– Tự doanh chứng khoán: Công ty chứng khoán tự mua/bán chứng khoán cho chính mình

– Bảo lãnh phát hành chứng khoán: doanh nghiệp kinh doanh chứng khoán cam kết với tổ chức phát hành thực hiện các thủ tục trước khi chào bán chứng khoán, nhận mua một phần hay toàn bộ chứng khoán tổ chức phát hành.

– Tư vấn đầu tư chứng khoán: Doanh nghiệp phân tích vấn đề liên quan đến chứng khoán mà khách hàng dự định đầu tư

Công ty chứng khoán thực hiện môi giới chứng khoán
Công ty chứng khoán thực hiện môi giới chứng khoán

Trong đó, công ty chứng khoán chỉ được phép thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán khi thực hiện nghiệp vụ tự doanh chứng khoán. Đáng chú ý, ngoài các nghiệp vụ kinh doanh nói trên, công ty chứng khoán được cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính và các dịch vụ tài chính khác.

Như vậy, công ty chứng khoán được phép thực hiện 4 nghiệp vụ kinh doanh chính, trong đó mỗi nghiệp vụ điều có điều kiện đặc thù quy định tại Nghị định 58/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán.

Vốn pháp định cho các nghiệp vụ kinh doanh của công ty chứng khoán tại Việt Nam là:

 Môi giới chứng khoán: 25 tỷ đồng Việt Nam;

 Tự doanh chứng khoán: 100 tỷ đồng Việt Nam;

Bảo lãnh phát hành chứng khoán: 165 tỷ đồng Việt Nam;

 Tư vấn đầu tư chứng khoán: 10 tỷ đồng Việt Nam.

Trường hợp tổ chức đề nghị cấp giấy phép cho nhiều nghiệp vụ kinh doanh, vốn pháp định là tổng số vốn pháp định tương ứng với từng nghiệp vụ đề nghị cấp phép.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán

Khi các doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ các điều kiện về trụ sở làm việc, cơ sở vật chất, cơ cấu thành viên, cổ đông góp vốn hay điều kiện với từng cá nhân/tổ chức góp vốn, vốn pháp định thì chủ doanh nghiệp cần lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép cho doanh nghiệp của mình đi vào hoạt động một các hợp pháp nhất.

Công ty chứng khoán phải đủ điều kiện thành lập như luật định
Công ty chứng khoán phải đủ điều kiện thành lập như luật định

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư 210/2012/TT-BTC thì hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán bao gồm:

– Giấy đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động

– Bản thuyết minh cơ sở vật chất đảm bảo thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán

– Biên bản họp và quyết định của cổ đông sáng lập hoặc thành viên sáng lập về việc thành lập công ty chứng khoán.

– Danh sách dự kiến Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người hành nghề chứng khoán kèm theo bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề chứng khoán; Bản thông tin cá nhân của Giám đốc (Tổng Giám đốc)

– Danh sách và tỷ lệ sở hữu của các cổ đông, thành viên tham gia góp vốn

– Danh sách dự kiến thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát (nếu có) kèm theo bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực, phiếu lý lịch tư pháp và bản thông tin cá nhân

– Tài liệu chứng minh năng lực góp vốn của cổ đông, thành viên tham gia góp vốn thành lập công ty chứng khoán

– Văn bản chấp thuận về việc cho phép góp vốn thành lập của cơ quan quản lý, giám sát chuyên ngành đối với ngân hàng thương mại, doanh nghiệp bảo hiểm hoặc tài liệu khác chứng minh được phép góp vốn thành lập công ty chứng khoán

– Dự thảo Điều lệ công ty đã được các cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập công ty chứng khoán thông qua;

– Phương án hoạt động kinh doanh trong ba (03) năm đầu phù hợp với nghiệp vụ kinh doanh đề nghị cấp phép kèm theo các quy trình nghiệp vụ, quy trình kiểm soát nội bộ, quy trình quản trị rủi ro.

Chú ý: Biểu mẫu đều được ban hành kèm theo Thông tư 210/2012/TT-BTC

Kết luận

Trên đây là một vài quy định cơ bản nhất có liên quan đến công ty chứng khoán, mong giúp ích được cho mọi người.

Gợi ý cho bạn

Séc chuyển khoản là gì? Quy trình thanh toán
Séc chuyển khoản là gì? Quy trình thanh toán
Hiện nay thì các hình thức thanh toán ngày càng phát triển và việc sử dụng tiền mặt để thanh toàn ngày càng tăng cao, nhất là khi thanh toán số tiền lớn. Séc được đánh giá là một trong
Séc bảo chi là gì? Thủ tục bảo chi séc hiện nay
Séc bảo chi là gì? Thủ tục bảo chi séc hiện nay
Séc bảo chi chắc hẳn là một khái niệm mới lạ đối với nhiều người. Tuy nhiên, trong quá trình giao dịch thanh toán không tiền mặt giữa các bên thì séc bảo chi là một phương thức khá an
Tính thanh khoản là gì? Có ý nghĩa như thế nào?
Tính thanh khoản là gì? Có ý nghĩa như thế nào?
Tính thanh khoản là một thuật ngữ lĩnh vực tài chính. Chúng được hiểu như khả năng có thể chuyển đổi được thành tiền mặt của tài sản hay sản phẩm nào đó. Bài viết sau đây chúng tôi sẽ

Leave a Comment