Ngân hàng BIDV tuyển dụng cán bộ năm 2022

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) thông báo tuyển dụng cán bộ năm 2022 như sau.

Những vị trí BIDV tuyển dụng

Ngân hàng BIDV tuyển dụng các vị trí:

 1. Chuyên viên nghiệp vụ tín dụng (vị trí Quản lý khách hàng, Quản lý rủi ro, Quản trị tín dụng, Kế hoạch tổng hợp)
 2. Chuyên viên nghiệp vụ kế toán (vị trí Kế toán, Giao dịch viên)
 3. Chuyên viên Tổ chức nhân sự
 4. Chuyên viên Công nghệ thông tin
 5. Nhân viên nghiệp vụ tín dụng (vị trí Quản lý khách hàng)
 6. Nhân viên nghiệp vụ kế toán (vị trí Giao dịch viên, Kế toán)
 7. Nhân viên Lao động tiền lương
 8. Nhân viên Công nghệ thông tin

Điều kiện chung

 • Bạn là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam;
 • Tuổi đời không quá 35.
 • Bạn có sức khoẻ tốt, không có dị tật, không mắc bệnh xã hội;
 • Bạn có phẩm chất đạo đức tốt, không có tiền án, tiền sự; không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, án treo, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị biện pháp giáo dục tại địa phương, đang chữa bệnh, cai nghiện…
 • Bạn không đang công tác chính thức tại BIDV. Trường hợp đã nghỉ việc tại BIDV thì thời gian nghỉ việc phải đủ 12 tháng tính từ ngày nghỉ việc.
Ngân hàng BIDV tuyển dụng nhiều vị trí
Ngân hàng BIDV tuyển dụng nhiều vị trí

Điều kiện –  Tiêu chuẩn tuyển dụng

Điều kiện tiêu chuẩn tuyển dụng chung cho các vj trí:

Nhóm phân loại đơn vị xem tại website: http://tuyendung.bidv.com.vn

Chuyên viên nghiệp vụ

a/ Trình độ đào tạo:

* Đối với đơn vị tại nhóm I:

 • Ứng viên tốt nghiệp trường Đại học trong nước: tốt nghiệp đại học trở lên, hệ chính quy, tập trung, dài hạn tại các trường đại học công lập (không bao gồm trường hợp tốt nghiệp đại học theo hình thức học liên thông lên Đại học). Trong đó, đối với trường hợp tốt nghiệp thạc sỹ, đại học văn bằng 2 thì bằng đại học thứ nhất phải là đại học công lập, hệ chính quy.
 • Ứng viên tốt nghiệp trường Đại học nước ngoài, Đại học liên kết: tốt nghiệp đại học trở lên.

* Đối với đơn vị tại nhóm II:

 • Ứng viên tốt nghiệp trường Đại học trong nước: tốt nghiệp đại học trở lên, hệ chính quy, tập trung, dài hạn tại các trường đại học công lập, đại học ngoài công lập (bao gồm trường hợp tốt nghiệp đại học theo hình thức học liên thông lên Đại học). Trong đó, đối với trường hợp tốt nghiệp thạc sỹ, đại học văn bằng 2 thì bằng đại học thứ nhất phải là đại học hệ chính quy.
 • Ứng viên tốt nghiệp trường Đại học nước ngoài, Đại học liên kết: tốt nghiệp đại học trở lên.

b/ Chuyên ngành đào tạo:

 • Đối với vị trí thuộc nhóm nghiệp vụ Tín dụng, nhóm nghiệp vụ Kế toán, yêu cầu tốt nghiệp các chuyên ngành sau: Tốt nghiệp chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán, Đầu tư chứng khoản, Bảo hiểm, Quản trị kinh doanh, Thương mại hoặc các chuyên ngành khối Kinh tế hoặc có ứng dụng trong hoạt động kinh tế như: Kinh tế quốc tế, Kinh tế phát triển, Quản lý kinh tế, Kinh tế đầu tư, Kinh tế đầu tư tài chính, Kinh tế đối ngoại, Kinh tế thương mại, Toán kinh tế, Toán tài chính, Thống kê, Luật kinh tế.
 • Đối với vị trí Chuyên viên Tổ chức nhân sự: Yêu cầu tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị nhân sự, Kinh tế lao động, Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, Luật Kinh tế.

c/ Trình độ ngoại ngữ:

 • Đối với đơn vị tại nhóm I: Có chứng chỉ tiếng Anh trình độ C (được cấp trước ngày 15/01/2020) hoặc chứng chỉ B1 khung tham chiếu Châu Âu hoặc chứng chỉ TOEFL-PBT 437 điểm hoặc chứng chỉ TOEFL-CBT 123 điểm hoặc chứng chỉ TOEFL IBT 41 điểm hoặc chứng chỉ IELTS 4.0 điểm hoặc chứng chỉ TOEIC 450 điểm trở lên.
 • Đối với đơn vị tại nhóm II: Có chứng chỉ tiếng Anh trình độ B (được cấp trước ngày 15/01/2020) hoặc chứng chỉ B1 khung tham chiếu Châu Âu hoặc chứng chỉ TOEFL-PBT 410 điểm hoặc chứng chỉ TOEFL-CBT 110 điểm hoặc chứng chỉ TOEFL IBT 35 điểm hoặc chứng chỉ IELTS 3.5 điểm hoặc chứng chỉ TOEIC 420 điểm trở lên.

d/ Trình độ tin học: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

e/ Kinh nghiệm công tác: Xem xét ưu tiên đối với các thí sinh dự thi có kinh nghiệm công tác tại các lĩnh vực nghiệp vụ phù hợp với vị trí dự tuyển; trong thời gian công tác luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không bị kỷ luật dưới mọi hình thức.

Cần một số điều kiện để nộp hồ sơ phỏng vấn tại BIDV
Cần một số điều kiện để nộp hồ sơ phỏng vấn tại BIDV

[vaytieudung id=”2547″]

Nhân viên nghiệp vụ

a/ Trình độ đào tạo: 

 • Đối với đơn vị tại nhóm I: Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí tuyển dụng.
 • Đối với đơn vị tại nhóm II: Tốt nghiệp cao đẳng chính quy hoặc đại học trở lên, chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí tuyển dụng.

b/ Chuyên ngành đào tạo:

 • Đối với vị trí thuộc nhóm nghiệp vụ Tín dụng, nhóm nghiệp vụ Kế toán: Yêu cầu tốt nghiệp các chuyên ngành như đối với vị trí Chuyên viên thuộc nhóm nghiệp vụ Tín dụng, nhóm nghiệp vụ Kế toán nêu trên.
 • Đối với vị trí lao động tiền lương: Yêu cầu tốt nghiệp các chuyên ngành như đối với vị trí Chuyên viên Tổ chức nhân sự.
 • Đối với vị trí Kỹ thuật viên Công nghệ thông tin (nhân viên CNTT): Yêu cầu tốt nghiệp các chuyên ngành: Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, Toán tin.

c/ Trình độ ngoại ngữ: Có chứng chỉ tiếng Anh trình độ B (được cấp trước ngày 15/01/2020) hoặc chứng chỉ B1 khung tham chiếu Châu Âu hoặc chứng chỉ TOEFL-PBT 410 điểm hoặc chứng chỉ TOEFL-CBT 110 điểm hoặc chứng chỉ TOEFL IBT 35 điểm hoặc chứng chỉ IELTS 3.5 điểm hoặc chứng chỉ TOEIC 420 điểm trở lên.

d/ Trình độ tin học: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

Điều kiện đặc cách ứng viên vào vòng phỏng vấn

Ứng viên sẽ được xem xét đặc cách vào vòng phỏng vấn nếu đáp ứng được điều kiện tiêu chuẩn tại mục 1 và có một trong các điều kiện sau:

 1. Tốt nghiệp đại học loại Xuất sắc, hệ chính quy, tập trung, dài hạn (không bao gồm trường hợp tốt nghiệp đại học văn bằng 2, liên thông lên Đại học) tại 07 trường đại học bao gồm: ĐH Kinh tế quốc dân; Học viện Ngân hàng; Học viện Tài chính; Đại học Ngân hàng TP HCM; ĐH Kinh tế TP HCM; ĐH Kinh tế – Đại học quốc gia HN; Đại học Ngoại thương. Trường hợp ứng viên là sinh viên năm cuối đang chờ lấy bằng phải có giấy chứng nhận tốt nghiệp đại học loại xuất sắc. (Điều kiện này không áp dụng đối với vị trí Công nghệ thông tin).
 2. Đạt giải trong các kỳ thi cấp quốc gia, quốc tế về chuyên ngành học tập, nghiên cứu phù hợp với yêu cầu công việc tại vị trí dự tuyển.
 3. Có kinh nghiệm công tác chính thức từ 03 năm trở lên tại các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước (không bao gồm thời gian thử việc, học việc, cộng tác viên, lao động mùa vụ, khoán gọn), tại vị trí công tác phù hợp với vị trí tuyển dụng.

Mô tả công việc

Xem tại website: http://tuyendung.bidv.com.vn

Địa chỉ của đơn vị tuyển dụng

Xem tại website: http://tuyendung.bidv.com.vn

Hình thức tuyển dụng

Qua 02 đợt tuyển dụng:

Đợt 1:

 • Vòng 1: Sơ tuyển hồ sơ;
 • Vòng 2: Phỏng vấn.

Đợt 2:

 • Vòng 1: Sơ tuyển hồ sơ.
 • Vòng 2: Thi viết tập trung;
 • Vòng 3: Phỏng vấn;

Hồ sơ dự tuyển

Đăng ký thông tin dự tuyển theo hướng dẫn của BIDV tại website: http://tuyendung.bidv.com.vn

Scan các văn bằng, chứng chỉ (không cần chứng thực):

 • Bằng tốt nghiệp Thạc sỹ/Đại học; bảng điểm các năm học có xác nhận của trường. Trường hợp thí sinh dự thi vị trí Chuyên viên nghiệp vụ, nếu sử dụng bằng Thạc sỹ hoặc bằng Đại học văn bằng 2 để đăng ký (sử dụng bằng cấp này khi khai báo tạo hồ sơ trên website tuyển dụng), thí sinh phải gửi kèm bổ sung thêm file scan bằng tốt nghiệp Đại học (đối với Thạc sỹ) hoặc bằng tốt nghiệp Đại học thứ nhất (đối với Đại học văn bằng 2);
 • Bản cam kết điểm TBC tốt nghiệp chính thức không thấp hơn điểm TBC đã khai báo trong hồ sơ dự tuyển (đối với sinh viên năm cuối đang chờ lấy bằng). Trường hợp thấp hơn thì kết quả thi tuyển của thí sinh sẽ bị hủy bỏ.
 • Bằng tốt nghiệp Phổ thông Trung học; Bản sao các chứng chỉ về thành tích học tập (nếu có);
 • Chứng chỉ ngoại ngữ, tin học;
 • Các giấy tờ chứng minh kinh nghiệm công tác: Hợp đồng lao động, Quyết định tuyển dụng, Quyết định bổ nhiệm/phân công công tác, Quyết định xếp lương, sổ Bảo hiểm xã hội và các giấy tờ khác (nếu có).

File ảnh 4×6 của ứng viên.

Hướng dẫn hồ sơ dự tuyển chi tiết xem tại website: http://tuyendung.bidv.com.vn.

Cách thức nộp hồ sơ

Cách thức: nộp hồ sơ trực tuyến tại website http://tuyendung.bidv.com.vn

* Ghi chú:

Mọi thông tin chi tiết về đợt tuyển dụng: Số báo danh ứng viên, lịch thi, địa điểm thi, kết quả thi tuyển… sẽ được đăng tải trên website tuyển dụng của BIDV tại địa chỉ http://tuyendung.bidv.com.vn và được gửi tới email của thí sinh đủ điều kiện dự thi các vòng.

Các thí sinh cần đọc kỹ các điều kiện trên khi làm thủ tục nộp hồ sơ.

Thí sinh hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của hồ sơ. Trường hợp BIDV phát hiện hồ sơ đăng ký của thí sinh không chính xác, trung thực, kết quả thi tuyển của thí sinh sẽ bị hủy bỏ.

Lưu ý trong quá trình ứng tuyển

Trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, ngân hàng BIDV phát hiện một số sai sót của ứng viên ảnh hưởng bất lợi đến kết quả tuyển dụng.

Cần lưu ý khi thực hiện hồ sơ ứng tuyển
Cần lưu ý khi thực hiện hồ sơ ứng tuyển

Để hạn chế các sai sót này, ngân hàng BIDV đề nghị các ứng viên nghiên cứu kỹ các thông tin tại thông báo tuyển dụng và trên website, chú ý:

a/ BIDV KHÔNG CHẤP THUẬN hồ sơ ứng tuyển của các ứng viên sau

 • Đang công tác chính thức tại BIDV;
 • Nghỉ việc tại BIDV chưa đủ 12 tháng tính từ ngày nghỉ việc

b/ BIDV phân loại điều kiện tiêu chuẩn theo từng vị trí và Nhóm đơn vị. Ứng viên cần biết đơn vị mình ứng tuyển vào thuộc Nhóm nào để biết rõ tiêu chuẩn điều kiện áp dụng đối với trường hợp của mình.

c/ Nghiên cứu kỹ nội dung điều kiện tiêu chuẩn tuyển dụng BIDV năm 2020

d/ Scan các giấy tờ cá nhân theo đúng yêu cầu của BIDV tại nội dung yêu cầu về hồ sơ. Sau khi upload các giấy tờ này, ứng viên kiểm tra lại để đảm bảo các file scan không bị lỗi khi download.

e/ Đối với ứng viên có từ 03 năm (36 tháng) kinh nghiệm công tác chính thức (không bao gồm thời gian học việc, thử việc, lao động mùa vụ, khoán gọn…) tại các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước cần cung cấp căn cứ để xác định kinh nghiệm công tác thực tế (file scan quyết định tuyển dụng, sổ bảo hiểm xã hội, hợp đồng lao động…)

f/ Kiểm tra lại toàn bộ thông tin khai báo trên website tuyển dụng để đảm bảo tính chính xác trước khi nộp hồ sơ ứng tuyển.

Trong suốt quá trình tuyển dụng, đề nghị các ứng viên thường xuyên kiểm tra email và theo dõi thông tin BIDV tuyển dụng để có những tin tức cập nhật nhất.

Gợi ý cho bạn

1 thought on “Ngân hàng BIDV tuyển dụng cán bộ năm 2022”

Leave a Comment