Vốn điều lệ là gì? Quy định của pháp luật về vốn điều lệ

Khi thành lập doanh nghiệp, ngoài nhắc đến vốn chủ sở hữu thì vốn điều là cũng đóng vai trò quan trọng khi đăng ký thành lập doanh nghiệp.Và bạn đã hiều rõ về vốn điều lệ là gì hay chưa?

Hãy đọc ngay bài viết này để hiểu thêm về vốn điều lệ, ý nghĩa của vốn điều lệ và những quy định của pháp luật về vốn điều lệ nhé.

Vốn điều lệ là gì?

Vốn điều lệ là một thuật ngữ chuyên môn kinh tế chỉ số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết đóng góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào điều lệ công ty để công bố cho các cổ đông.

Vốn điều lệ là gì?
Vốn điều lệ là gì?

Việc góp vốn là sự cam kết mức trách nhiệm vật chất của các thành viên với khách hàng, đối tác. Đồng thời, đây là vốn đầu tư cho hoạt động của doanh nghiệp và cũng là cơ sở để phân chia lợi nhuận và xử lý rủi ro trong kinh doanh đối với các thành viên góp vốn.

Tất cả các thành viên cổ đông (bên góp vốn) và bộ phận điều hành doanh nghiệp (bên sử dụng nguồn vốn) phải có trách nhiệm tôn trọng và nghiêm túc thực hiện theo những điều đã nêu trong điều lệ công ty.

Tài sản góp vốn có thể là tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật…

Hình thức góp vốn

Tuy hình thức góp vốn đều được quy định cụ thể trong điều lệ công ty nhưng cũng cần phải tuân theo quy định của pháp luật.

Hình thức góp vốn điều lệ của doanh nghiệp

Hình thức góp vốn điều lệ được quy định tại Điều 6 Nghị định 222/2013/NĐ-CP

Điều 6. Giao dịch tài chính của doanh nghiệp

  1. Các doanh nghiệp không thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp.
  2. Các doanh nghiệp không phải tổ chức tín dụng không sử dụng tiền mặt khi vay và cho vay lẫn nhau.”

Hình thức thanh toán này áp dụng với các doanh nghiệp trong các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác; và hình thức thanh toán của các doanh nghiệp không phải là tổ chức tín dụng trong quan hệ vay, cho vay và trả nợ vay lẫn nhau trên lãnh thổ Việt Nam.

Các doanh nghiệp có được góp vốn bằng tiền mặt không?
Các doanh nghiệp có được góp vốn bằng tiền mặt không?

Nguồn đóng góp hình thành vốn điều lệ

Các doanh nghiệp không được sử dụng tiền mặt (tiền giấy, tiền kim loại do Ngân hàng nhà nước phát hành) để tiến hành thanh toán khi thực hiện các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác.

Việc góp vốn của doanh nghiệp chỉ có thể thực hiện thông qua các hình thức thanh toán bằng Séc, ủy nhiệm chi – chuyển tiền, và các hình thức thanh toán không sử dụng tới tiền mặt phù hợp khác theo quy định hiện hành.

Hình thức góp vốn điều lệ của cá nhân

Đối với cá nhân thì hình thức góp vốn điều lệ là gì? Các cá nhân được quyền góp vốn điều lệ bằng hình thức:

  • Mua và sở hữu cổ phần hay cổ phiếu của công ty cổ phần
  • Góp vốn trực tiếp vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh.

Và cá nhân có thể lựa chọn 2 hình thức góp vốn tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Thời hạn cho việc góp vốn điều lệ áp dụng với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH) và công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần là 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Đăng ký thay đổi vốn điều lệ khi không góp đủ vốn theo đúng thời hạn quy định
Đăng ký thay đổi vốn điều lệ khi không góp đủ vốn theo đúng thời hạn quy định

Nếu như hết thời hạn mà vẫn không góp đủ vốn thì doanh nghiệp phải đăng ký thay đổi với cơ quan đăng ký kinh doanh.

Trong trường hợp không đăng ký thì doanh nghiệp đó sẽ bị xử phạt theo quy định tại khoản 3 điều 28 nghị định 50/2016/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, cụ thể:

“Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không đăng ký thay đổi với cơ quan đăng ký kinh doanh khi không góp đủ vốn điều lệ như đã đăng ký.”

Vì thế mà chủ sở hữu, thành viên cùng các cổ đông tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp cần lựa chọn hình thức góp vốn phù hợp để có thể làm đúng theo điều kiện hình thức và thời gian góp vốn.

Vai trò của vốn điều lệ với doanh nghiệp

Vậy thì đối với doanh nghiệp, vai trò của vốn điều là gì? Đối với các doanh nghiệp vốn điều lệ là:

  • Sự cam kết thể hiện trách nhiệm bằng vật chất của các thành viên cổ đông đối với doanh nghiệp, khách hàng và đối tác;
  • Là cơ sở điều kiện cần có để duy trì hoạt động của doanh nghiệp;
  • Cơ sở để phân chia lợi ích lợi nhuận, rủi ro,thua lỗ của doanh nghiệp đối với các thành viên tham gia góp vốn;
  • Cơ sở giúp doanh nghiệp có đủ hoặc dồi dào nguồn vốn ,tạo điều kiện cho doanh nghiệp củng cố tiềm lực và phát triển, mở rộng quy mô sản xuất, thị trường tiêu thụ;
  • Cơ sở quan trọng đảm bảo sự tồn tại tư cách pháp nhân của một doanh nghiệp trước pháp luật;
  • Căn cứ để xác lập địa vị pháp lí của doanh nghiệp,đảm bảo hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đạt mục tiêu đã định.

Với những thông tin trên đây hy vọng có thể giúp bạn hiểu rõ vốn điều lệ là gì và vai trò của vốn điều lệ đối với doanh nghiệp. Đây là khoản quan trọng cần phải có, là cơ sở để có thể xác định điều kiện kinh doanh đối với một số ngành và nghề kinh doanh có điều kiện.

Gợi ý cho bạn

Cách vay vốn kinh doanh không cần thế chấp
Cách vay vốn kinh doanh không cần thế chấp
Các doanh nghiệp, khi có nhu cầu vốn để kinh doanh, họ thường mong muốn vay được khoản tiền lớn một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, nhiều hệ thống ngân hàng lại yêu cầu, đòi hỏi phải có hồ sơ,

Leave a Comment