Trái phiếu chuyển đổi là gì? Ưu và nhược điểm

Khi đã tìm hiểu về chứng khoán và lựa chọn đầu tư thị trường chứng khoán thì bạn sẽ phải hiểu rõ về cổ phiếu và trái phiếu. Và ắt hẳn thì bạn cũng sẽ quan tâm tới vấn đề trái phiếu chuyển đổi để lựa chọn đầu tư.

Vậy thì trái phiếu chuyển đổi là gì, mang lại lợi ích ra sao và có những đặc điểm cụ thể thế nào? Hãy cùng đọc bài viết để có thể nắm được thêm thông tin nhé.

Trái phiếu chuyển đổi là gì?

Trái phiếu chuyển đổi (convertible bond) là dạng trái phiếu của công ty cổ phần cho phép trái chủ quyền có thể chuyển thành cổ phiếu thường vào một thời điểm xác địch trong tương lai.

Trái phiếu chuyển đổi là gì?
Trái phiếu chuyển đổi là gì?

Loại trái phiếu này có lãi suất cố định khá thấp hơn so với các loại phiếu khác nhưng có khả năng chuyển đổi lợi nhuận hơn. Đây chính là đặc điểm hấp dẫn của trái phiếu chuyển đổi.

Đặc điểm của trái phiếu chuyển đổi

 • Tỉ lệ chuyển đổi thể hiện số lượng cổ phiếu nhận được khi chuyển đổi một trái phiếu. Tỉ lệ này được công ty ấn định ngay khi phát hành trái phiếu đó.
 • Thời gian chuyển đổi là thời gian nắm giữ mà sau đó nhà đầu tư có thể thực hiện quyền đổi trái phiếu sang cổ phiếu.

Thời gian chuyển đổi này được công ty quy định rất đa dạng, còn tùy thuộc vào sự tính toán và quyết định của từng công ty.

Có loại sẽ được chuyển đổi bất kì lúc nào, có loại thì chỉ được phép chuyển đổi tại một thời gian nhất định.

[thetindung id=”2600″]

Trái phiếu chuyển đổi quốc tế là gì?

Trong đó, trái phiếu chuyển đổi quốc tế là một dạng trái phiếu chuyển đổi nhưng xuất phát từ các quốc gia khác.

Trái phiếu chuyển đổi quốc tế là gì?
Trái phiếu chuyển đổi quốc tế là gì?

Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu của một công ty trong thời gian nhất định có lợi với nhà đầu tư. Bạn sẽ có thể đạt được rất nhiều lợi nhuận từ việc này. Tính sinh lời này lý do tại sao trái phiếu chuyển đổi luôn thu hút nhiều nhà đầu tư.

>> Xem thêm: Hối phiếu là gì? Đặc điểm và phân loại 

Trái phiếu chuyển đổi có giá trị tới mức nào?

Sự khác biệt của trái phiếu chuyển đổi so với trái phiếu thông thường ở chỗ quyền chuyển đổi sang cổ phiếu theo một tỷ lệ cố định trong tương lai của trái chủ. Do vậy mà trái phiểu chuyển đổi có giá trị hơn trái phiếu thông thường.

Giá trị của trái phiếu chuyển đổi tăng dần
Giá trị của trái phiếu chuyển đổi tăng dần

Giá trị của trái phiếu chuyển đổi = Giá trị của trái phiếu + Giá trị của quyền chuyển đổi (quyền mua cổ phiếu)

Giá trị của trái phiếu có thể hiểu là giá trị hiện tại của các dòng tiền thanh toán gốc và lãi trái phiếu trong suốt kỳ hạn của trái phiếu, thông qua một lãi suất chiết khấu.

Lãi suất chiết khấu được quyết định dựa vào lãi suất chung trên thị trường và biên độ rủi ro tín dụng của chủ thể phát hành, bao gồm luôn cả các tài sản đảm bảo của trái phiếu.

Trong trường hợp lãi suất thị trường hoặc biên độ rủi ro tín dụng tăng sẽ làm cho tỷ lệ chiết khấu tăng và kéo theo đó là làm giảm giá trị của trái phiếu, và trường hợp ngược lại thì sẽ làm cho giá trị của trái phiếu tăng lên.

Còn giá trị quyền chuyển đổi hay còn gọi là giá trị quyền mua cổ phiếu, sẽ được xác định theo giá của cổ phiếu trên thị trường. Khi giá cổ phiếu tăng thì quyền chuyển đổi có giá trị và ngược lại.

Phần chênh lệch giữa giá cổ phiếu hiện hành và giá chuyển đổi được gọi là giá trị nội tại của quyền mua.

Khi giá trị nội tại > 0 thì lúc đó quyền chuyển đổi đang có lãi và khi giá trị nội tại < 0 thì lúc đó quyền chuyển đổi không có giá trị.

Ngoài ra thì thời gian thực hiện quyền cũng có ảnh hưởng lên tới giá trị quyền chuyển đổi. Thời hạn thực hiện càng dài thì quyền càng có giá trị và ngược lại.

Điều này là do khi có thời hạn dài thì cơ hội giá cổ phiếu tăng sẽ cao hơn, lúc đó sẽ làm tăng giá trị nội tại và làm cho quyền chuyển đổi có lãi.

[thetindung id=”2568″]

Ưu và nhược điểm của trái phiếu chuyển đổi

Dưới đây là những ưu nhược điểm của trái phiếu chuyển đổi đối với công ty phát hành và nhà đầu tư.

Đối với công ty phát hành

Những ưu điểm và nhược điểm của trái phiếu chuyển đổi đối với công ty phát hành.

Ưu điểm

 • So với chi phí và lãi suất khi phát hành trái phiếu thông thường và lãi suất ngân hàng thì chi phí phát hành trái phiêu chuyển đổi thấp hơn. Điều này giúp giảm rủi ro đối với tổ chức phát hành trái phiếu chuyển đổi.
 • Phát hành trái phiếu chuyển đổi giúp hạn chế rủi ro cho cổ đông và tăng vốn vốn cổ phần, đồng thời góp phần tăng giá trị doanh nghiệp.
 • Giá cổ phiếu thường không bị sụt giảm do tránh được tình trạng tăng số lượng cổ phiếu một cách nhanh chóng trên thị trường.
 • Trước khi trái phiếu được chuyển đổi sẽ không làm giảm thu nhập của các cổ đông hiện hữu so với phát hành cổ phiếu.
 • Thực hiện trái phiếu chuyển đổi làm tạo thêm khả năng huy động vốn dễ dàng hơn khi mà phát hành cổ phiếu và trái phiếu thông thường đều không thuận lợi.

Nhược điểm

 • Do cổ đông thường tham gia vào việc quản lý công ty nên khi chuyển đổi có thể gây ra một sự thay đổi trong việc kiểm soát công ty.
 • Khi trái phiếu được chuyển đổi, vốn chủ sở hữu bị “pha loãng” do tăng số cổ phiếu lưu hành nên mỗi cổ phần khi đó đại diện cho một tỷ lệ thấp hơn của quyền sở hữu trong công ty.
 • Do lợi tức trái phiếu được tính vào chi phí nên được tính trừ vào thu nhập chịu thuế của công ty, còn lợi tức cổ phần là lấy từ lợi nhuận sau thuế của công ty.

Kết quả chuyển đổi sẽ làm giảm chi phí trả lãi, tức là làm tăng thu nhập chịu thuế của công ty. Do đó, công ty phải trả thuế nhiều hơn khi chuyển đổi.

Tính sinh lời và rủi ro của trái phiếu chuyển đổi
Tính sinh lời và rủi ro của trái phiếu chuyển đổi

Đối với nhà đầu tư

Những ưu điểm và nhược điểm của trái phiếu chuyển đổi đối với nhà đầu tư.

Ưu điểm

 • Trái phiếu chuyển đổi cũng giống trái phiếu thường, tức là cũng được thanh toán tiền lãi với một lãi suất cố định và sẽ được mua lại với giá bằng mệnh giá vào lúc đáo hạn. Thu nhập từ lãi suất trái phiếu thường cao hơn và chắc chắn hơn thu nhập từ cổ tức trên cổ phiếu.
 • Người nắm giữ trái phiếu chuyển đổi có quyền ưu tiên hơn các cổ đông nắm giữ cổ phiếu khi công ty phá sản và bị thanh lý.
 • Giá thị trường của trái phiếu chuyển đổi có chiều hướng ổn định hơn giá cổ phiếu trong thời kỳ thị trường sa sút. Giá trị của trái phiếu chuyển đổi trên thị trường sẽ được hỗ trợ bởi các lãi suất hiện hành của những trái phiếu cạnh tranh khác.
 • Khả năng chuyển đổi được của trái phiếu tạo cơ hội cho người đầu tư có thể hưởng lợi nhiều hơn khi giá cổ phiếu của công ty phát hành trên thị trường tăng lên.
 • Nhà đầu tư có quyền lựa chọn. Họ sẽ không bị lỗ nặng khi giá cổ phiếu sụt giảm xuống dưới giá chuyển đổi (họ sẽ không thực hiện quyền chuyển đổi) mà vẫn có lợi khi giá cổ phiếu tăng mạnh (họ sẽ thực hiện quyền chuyển đổi rồi bán cổ phiếu sau khi chuyển đổi).

Nhược điểm

 • Nhà đầu tư được hưởng mức lãi suất thấp hơn so với các loại trái phiếu khác.
 • Thời gian chuyển đổi thường dài nên tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro.
 • Nếu công ty phải ngưng hoạt động bởi những tình huống như sáp nhập, hợp nhất hay giải thể thì những người nắm giữ trái phiếu chuyển đổi sẽ bị mất đặc quyền chuyển đổi.
 • Khi chưa chuyển đổi hoặc nếu không có cơ hội chuyển đổi thì chỉ được hưởng mức lợi tức với một lãi suất thấp hơn trái phiếu thông thường.

Với những thông tin trên đây hy vọng rằng bạn có thể hiểu thêm phần nào về trái phiếu chuyển đổi để có thể biết thêm thông tin cho việc đầu tư của mình.

Gợi ý cho bạn

Cổ phiếu quỹ là gì? Có vai trò như thế nào?
Cổ phiếu quỹ là gì? Có vai trò như thế nào?
Cổ phiếu quỹ là một thuật ngữ được sử dụng phổ biến trong giao dịch mua bán cổ phiếu. Tham khảo ngay bài viết sau đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cổ phiếu quỹ, mua bán cổ phiếu
Cổ phiếu thưởng là gì? Có ý nghĩa gì?
Cổ phiếu thưởng là gì? Có ý nghĩa gì?
Trên thị trường hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp đã niêm yết thực hiện chia cổ tức bằng cố phiếu(hay còn gọi cổ phiếu thường) và chia tách cổ phiếu theo các tỷ lệ đang ngày càng được thu
Cổ phiếu phổ thông là gì? Có những lợi ích gì?
Cổ phiếu phổ thông là gì? Có những lợi ích gì?
Chưa bao giờ thị trường chứng khoán lại sôi động đến thế. Bạn muốn đầu tư chứng khoán nhưng lại không hiểu về cổ phiếu phổ thông cũng như các loại cổ phiếu cơ bản. Bài viết dưới đây sẽ

Leave a Comment