Thư tín dụng là gì? Các loại thư tín dụng

Thư tín dụng là một phần không thể thiếu của thương mại quốc tế. Vậy thì thư tín dụng là gì, có những loại thư tín dụng nào và cách phân biệt các loại thư tín dụng như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn giải đáp những thắc mắc đó.

Thư tín dụng là gì?

Thư tín dụng hay còn gọi là L/C (Letter of Credit) là thư do ngân hàng phát hành theo yêu cầu người nhập khẩu, cam kết với người bán/người xuất khẩu sẽ trả một số tiền nhất định trong thời gian nhất định nếu người bán xuất trình được bộ chứng từ hợp lệ.

Thư tín dụng là gì?
Thư tín dụng là gì?

Thư tín dụng là hình thức mà Ngân hàng thay mặt Người nhập khẩu, đứng ra bảo lãnh thanh toán cho người nhập khẩu. Vì vậy, NH sẽ đưa ra một số yêu cầu đối với khách hàng như: Đề nghị ký quỹ, vay vốn…

Căn cứ vào khả năng thanh toán, uy tín của khách hàng, NH có thể áp dụng mức miễn, giảm ký quỹ khác nhau do Giám đốc ngân hàng công bố trong từng thời kỳ cụ thể.

Hiểu một cách đơn giản thì thư tín dụng do một công ty hay cá nhân gửi tới ngân hàng, yêu cầu ngân hàng thực hiện thanh toán một số tiền cụ thể, vào thời điểm xác định, được ngân hàng chấp thuận và tên người nhận tiền sẽ ghi trên L/C.

[thetindung id=”2600″]

Đặc điểm của thư tín dụng (L/C)

 • L/C không phụ thuộc vào hợp đồng cơ sở (hợp đồng mà xuất phát từ hợp đồng đó người ta tiến hành mở L/C).
 • Các ngân hàng làm việc với nhau trên cơ sở chứng từ chứ không quan tâm đến hàng hóa/dịch vụ. Các bên tham gia trong thư tín dụng không được lợi dụng vào tình trạng hàng hóa/dịch vụ được giao để trì hoãn việc thanh toán (Điều 5 UCP600).
 • Theo UCP600 thì L/C là không thể hủy ngang.
 • Theo UCP600 quy định, thì các bên muốn áp dụng phiên bản UCP nào thì phải quy định rõ trong thư tín dụng.
 • Mặc dù người đề nghị mở L/C tham gia với tư cách là người mua hàng hóa/dịch vụ, nhưng ngân hàng phát hành mới là người thanh toán, cho nên khi người thụ hưởng ký phát hối phiếu đòi tiền thì phải đòi tiền ngân hàng phát hành L/C.

Lợi ích của thư tín dụng (L/C)

Hình thức thanh toán qua thư tín dụng mang lại nhiều lợi ích, được đánh giá là an toàn và có có lợi cho bên bán, bên mua và cả ngân hàng.

Lợi ích của thư tín dụng
Lợi ích của thư tín dụng

Lợi ích của Thư tín dụng đối với bên mua

 • Đảm bảo nhận được hàng hoá, chỉ khi nhận được hàng hoá từ người bán thì bên mua mới phải thanh toán cho họ.
 • Đảm bảo các quy định đã đưa ra trong L/C. Giúp cho bên mua yên tâm rằng bên bán phải đảm bảo thực hiện các điều khoản về thời gian, quy chuẩn hàng hoá đã đưa ra trong L/C
 • Có thể được ngân hàng phát hành cho vay để thanh toán tiền hàng cho bên bán.

Lợi ích của thư tín dụng đối với bên bán

Khi bên bán thực hiện đúng theo quy định trong thư tín dụng thì chắc chắn sẽ nhận được thanh toán từ ngân hàng phát hành theo điều khoản thanh toán trong thư tín dụng.

Mặt khác, với hình thức thanh toán qua thư tín dụng, bên bán cũng không bị phụ thuộc với bên mua như các phương thức thanh toán khác mà vẫn được đảm bảo quyền lợi.

[thetindung id=”2568″]

Lợi ích của Thư tín dụng đối với Ngân hàng

Hình thức thanh toán qua thư tín dụng giúp Ngân hàng mở rộng quan hệ trong thương mại, tạo được uy tín và danh tiếng trong ngành xuất nhập khẩu. Đồng thời, gia tăng doanh thu cho ngân hàng thông qua việc thu phí các dịch vụ liên quan đến thư tín dụng.

Các loại thư tín dụng

Thư tín dụng là loại phương thức thanh toán được sử dụng nhiều nhất trong thanh toán quốc tế.

Tuy nhiên, để phù hợp với từng tình huống hoàn cảnh cụ thể nảy sinh giữa các bên trong quá trình thanh toán quốc tế sẽ có nhiều loại thư tín dụng khác nhau để có thể lựa chọn loại thư tín dụng phù hợp nhất với từng yêu cầu thanh toán cụ thể.

Căn cứ vào tính chất của từng giao dịch, thư tín dụng được chia thành các loại sau đây:

Thư tín dụng hủy ngang

Là một thư tín dụng mà sau khi được mở thì tổ chức nhập khẩu có thể sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ bất cứ lúc nào mà không cần báo trước cho người hưởng lợi L/C.

Loại thư tín dụng này ít được sử dụng bởi vì L/C có thể hủy bỏ chỉ là một lời hứa không có cam kết đảm bảo một cách chắc chắn.

Thư tín dụng không thể hủy ngang

Là loại thư tín dụng mà sau khi được mở thì ngân hàng mở L/C phải chịu trách nhiệm thanh toán tiền cho tổ chức xuất khẩu và tổ chức nhập khẩu sẽ không được tự ý sửa đổi, bổ sung hay hủy bỏ những nội dung của L/C nếu không có sự đồng ý của tổ chức xuất khẩu.

Loại L/C không hủy ngang đảm bảo quyền lợi cho bên xuất khẩu và hiện nay đang được sử dụng phổ biến. Một điểm cần chú ý rằng nếu L/C không ghi là hủy hay không được hủy bỏ, thì nó đương nhiên được thừa nhận là không thể hủy bỏ.

Thư tín dụng trả dần (Defered L/C)

Là L/C trong đó quy định việc trả tiền làm nhiều lần cho người bán sẽ được thực hiện sau 1 thời gian nhất định kể từ ngày giao hàng (date of B/L) hoặc ngày xuất trình chứng từ (presentation date).

Theo L/C này, người bán giao hàng và xuất trình chứng từ như L/C quy định. Khi bộ chứng từ được NH xác định là hợp lệ, NH sẽ chấp nhận thanh toán và thực hiện việc trả tiền vào ngày đáo hạn như đã quy định, có thể trả 1 lần hoặc nhiều lần theo thỏa thuận.

Thư tín dụng trả chậm

Là loại thư tín dụng cho phép người mua trả chậm, thanh toán vào một thời điểm sau ngày L/C phát hành. Do đó, trên L/C có ghi rõ ngày thanh toán.

Thư tín dụng trả chậm
Thư tín dụng trả chậm

Gồm: Thư tín dụng trả chậm có xác nhận và Thư tín dụng trả chậm không có xác nhận.

 • Thư tín dụng trả chậm có xác nhận: cả ngân hàng phát hành và ngân hàng thông báo (có thể là ngân hàng xác nhận) chịu trách nhiệm thanh toán đối với người xuất khẩu.
 • Thư tín dụng trả chậm không có xác nhận: chỉ có ngân hàng phát hành chịu trách nhiệm thanh toán đối với người xuất khẩu. Ngân hàng thông báo không có nghĩa vụ thanh toán đối với người xuất khẩu.

Thư tín dụng dự phòng

Thư tín dụng dự phòng là một tín dụng chứng từ hay dàn xếp tương tự, thể hiện nghĩa vụ của ngân hàng phát hành tới người thụ hưởng trong một số trường hợp dự phòng.

Đây là phương tiện thanh toán thứ yếu, đảm bảo cho người thụ hưởng trong trường hợp nghĩa vụ không được thực hiện.

[thetindung id=”2582″]

Thư tín dụng tuần hoàn

Thư tín dụng tuần hoàn là một cam kết từ phía ngân hàng phát hành phục hồi lại giá trị ban đầu của thư tín dụng sau khi nó đã được sử dụng. Số lần phục hồi và khoảng thời gian còn hiệu lực phải được quy định trong L/C.

Gồm:

 • Thư tín dụng tuần hoàn tích lũy
 • Thư tín dụng tuần hoàn không tích lũy

Thư tín dụng chuyển nhượng

Người thụ hưởng trong L/C chuyển nhượng có quyền yêu cầu ngân hàng của mình chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ tín dụng cho người thụ hưởng khác.

Người thụ hưởng trung gian có quyền thay thế hóa đơn của L/C chuyển nhượng bằng hóa đơn của mình.

Thư tín dụng đối ứng

Là loại L/C chỉ có hiệu lực khi có 1 L/C khác đối ứng với nó đã được phát hành. L/C này được sử dụng trong giao dịch hàng đổi hàng và gia công hàng xuất khẩu. Cả 2 bên đều là người mua, người bán của nhau.

Thư tín dụng giáp lưng

L/C giáp lưng là một tín dụng mới mở dựa trên cơ sở một thư tín dụng đã có – tín dụng không chuyển nhượng (tín dụng gốc) – cho một người thụ hưởng khác.

Đây là 1 L/C biệt lập được mở trên cơ sở của L/C gốc (cùng với điều kiện của L/C gốc) còn gọi là L/C thứ 2 trên cơ sở 1 L/C thứ nhất.

Thư tín dụng với điều khoản đỏ

Là loại thư tín dụng có điều khoản đặc biệt, trong đó người yêu cầu phát hành thư tín dụng thông qua ngân hàng phát hành đồng ý cho phép tổ chức xuất khẩu được quyền tháo khoán trước một số tiền nhất định trước khi họ xuất trình đầy đủ chứng từ hợp lệ theo đúng thời gian quy định.

Thư tín dụng điều khoản đỏ
Thư tín dụng điều khoản đỏ

Loại thư tín dụng này được sử dụng trong quan hệ mua bán giữa hai công ty mẹ-con, tài trợ cho người xuất khẩu để chuẩn bị hàng hóa.

Ưu nhược điểm của thư tín dụng trong thanh toán

Dưới đây là ưu điểm và hạn chế của Thư tín dụng trong thanh toán

Ưu điểm:

 • Đảm bảo được quyền lợi cho các bên khi tham gia giao dịch thanh toán
 • Tạo được sự tin tưởng và yên tâm

Nhược điểm:

 • Quá trình thanh toán khá máy móc và nhiều công đoạn
 • Thủ tục khá phức tạp
 • Thời gian xử lý chứng từ mất nhiều thời gian nên đôi khi vẫn chậm thông quan

Trên đây là toàn bộ thông tin về thư tín dụng mà Vay Tài Chính muốn chia sẻ đến bạn. Hy vọng bạn nắm được toàn bộ thông tin để trang bị kiến thức tín dụng nói chung cho các giao dịch tài chính của mình.

Gợi ý cho bạn

Kỳ phiếu là gì? Khác trái phiếu như thế nào?
Kỳ phiếu là gì? Khác trái phiếu như thế nào?
Xã hội phát triển, đồng tiền mất giá, mọi người đổ xô đi đầu tư. Có rất nhiều hoạt động đầu tư sinh lời từ nhiều nguồn khác nhau. Bên cạnh các hình thức quen thuộc như đầu tư cổ
Cổ phiếu Esop là gì? Có nên phát hành không?
Cổ phiếu Esop là gì? Có nên phát hành không?
Hiện nay, xu hướng phát hành cổ phiếu cho các thành viên trong công ty đang rất phổ biến đối với các doanh nghiệp. Chúng thể hiện sự tri ân đầy ý nghĩa trước những đóng góp tích cực mà

Leave a Comment