Mức miễn thường là gì? Lợi ích của mức miễn thường

Mức miễn thường là một thuật ngữ khá quen thuộc. Đặc biệt là những bạn thường xuyên tiếp xúc và mua bảo hiểm. Hiện nay các doanh nghiệp bảo hiểm đều có mức miễn thường riêng. Tìm hiểu bài viết sau đây giúp bạn biết được mức miễn thường là gì?

Mức miễn thường là gì?

Mức miễn thường là một thuật ngữ quen thuộc trong bảo hiểm. Bạn có thể hiểu đơn giản rằng mức miễn thường là một khoản tiền mà khi bạn bị tổn thất trong khoản đó thì sẽ không được bồi thường.

Như vậy, có thể hiểu mức miễn thường là một sự chia sẻ trách nhiệm giữa doanh nghiệp bảo hiểm và người được hưởng bảo hiểm.

Mức miễn thường là gì?
Mức miễn thường là gì?

Đặc biệt, trong một số trường hợp khi xảy ra khiếu nại bồi thường thì các doanh nghiệp bảo hiểm phải bỏ ra một số khoản chi phí nhất định. Còn riêng người yêu cầu bồi thường cũng phải chuẩn bị rất nhiều giấy tờ bổ sung khác nhau.

Chính vì vậy, nếu một số khoản bồi thường không thể được bù đắp vào chi phí này thì rõ ràng nên tính chúng vào mức miễn thường. Cũng vì vậy nên mức miễn thường càng cao thì chi phí bảo hiểm sẽ càng thấp và ngược lại.

Đặc biệt, áp dụng mức miễn thường giúp giảm tải được một lượng hồ sơ khiếu nại bồi thường và không phải giải quyết các vụ bồi thường có giá trị nhỏ.

Như vậy ta có thể kết luận: Mức miễn thường là một mức giới hạn tổn thất nào đó mà doanh nghiệp bảo hiểm không chịu trách nhiệm bồi thường cho người hưởng bảo hiểm.

Ví dụ: Mức miễn thường là 10 triệu đồng, khi đó tổn thất từ 10 triệu đồng trở xuống thì doanh nghiệp bảo hiểm không phải bồi thường cho người tham gia bảo hiểm.

Phân loại mức miễn thường trong bảo hiểm

Mức miễn thường trong bảo hiểm có nhiều loại khác nhau. Dưới đây chúng tôi phân loại mức miễn thường trong bảo hiểm giúp bạn dễ dàng có thể hình dung rõ nhất.

Mức miễn thường có khấu trừ

Mức miễn thường có khấu trừ này bạn có thể hiểu như sau. Khi giá trị tổn thất thiệt hại vượt quá số mức miễn thường trong hợp đồng. Khi đó hồ sơ khiếu nại sẽ được giải quyết. Tuy nhiên mức bồi thường thiệt hại sẽ là khoản đã trừ đi mức miễn thường.

Ví dụ như: Mức miễn thường là 1 triệu đồng. Khi xảy ra thiệt hại tổn thất là 8 triệu đồng. Doanh nghiệp bảo hiểm có áp dụng mức miễn thường có khấu trừ ghi rõ trong hợp đồng bảo hiểm. Khi đó người hưởng bảo hiểm chỉ nhận được mức bồi thường thiệt hại là 7 triệu đồng.

Mức miễn thường không khấu trừ

Mức miễn thường không khấu trừ bạn có thể hiểu khi xảy ra tổn thất thiệt hại ở người mua bảo hiểm. Khi đó nếu số tiền thiệt hại lớn hơn mức miễn thường thì bạn sẽ được doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường 100% giá trị tổn thất đó.

Ví dụ như: Mức miễn thường là 1 triệu đồng. Khi xảy ra thiệt hại tổn thất là 8 triệu đồng. Doanh nghiệp bảo hiểm có áp dụng mức miễn thường không khấu trừ ghi rõ trong hợp đồng bảo hiểm. Khi đó người hưởng bảo hiểm nhận được mức bồi thường thiệt hại là 8 triệu đồng.

Tuy nhiên, nếu khi xảy ra thiệt hại với mức từ 1 triệu đồng trở xuống. Người tham gia bảo hiểm sẽ phải tự chi trả số tiền thiệt đó xảy ra mà doanh nghiệp bảo hiểm sẽ không giải quyết.

Mức miễn thường có lợi ích gì?

Mức miễn thường thoạt đầu nghe qua có rất nhiều thiệt hại cho người tham gia bảo hiểm và người được bảo hiểm. Tuy nhiên, có rất nhiều lý do mà các doanh nghiệp bảo hiểm luôn áp dụng mức miễn thường phù hợp.

Mức miễn thường càng cao thì chi phí tham gia bảo hiểm càng thấp
Mức miễn thường càng cao thì chi phí tham gia bảo hiểm càng thấp

Điều này không chỉ có lợi ích cho doanh nghiệp bảo hiểm mà còn có rất nhiều lợi ích cho người mua, người được hưởng bảo hiểm.

Lợi ích với doanh nghiệp bảo hiểm

Doanh nghiệp công ty bảo hiểm áp dụng mức miễn thường sẽ có nhiều lợi ích:

  • Công ty bảo hiểm không phải chi trả các tổn thất nhỏ mà khách hàng sẽ tự làm điều đó
  • Với các tổn thất lớn thì khách hàng sẽ phải chi trả một phần trong hợp đồng (nếu áp dụng theo hình thức mức miễn thường có khấu trừ.
  • Giúp khách hàng có ý thức trách nhiệm bảo vệ tài sản và sức khỏe khi tham gia từng loại bảo hiểm khác nhau.
  • Hạn chế các kiện tụng khi xảy ra vấn đề khiếu nại tranh chấp trong bồi thường cho các trường hợp hư hỏng xe không lớn.

Lợi ích với người mua bảo hiểm

Người mua bảo hiểm đương nhiên cũng có rất nhiều lợi ích khi doanh nghiệp bảo hiểm áp dụng mức miễn thường trong bảo hiểm:

  • Khi doanh nghiệp bảo hiểm áp dụng mức miễn thường càng cao thì chi phí tham gia bảo hiểm sẽ càng thấp.
  • Đây là một trong những lý do giúp bạn có tính bảo vệ tài sản và tính mạng của mình cũng như của người khác. Đặc biệt trong bảo hiểm xe, mức miễn thường sẽ là điều kiện để người tham gia không chủ quan vì nghĩ là có bảo hiểm.

Làm sao để chọn mức miễn thường hợp lý?

Về nguyên tắc khi tham gia bảo hiểm, mức miễn thường càng cao thì phí tham gia bảo hiểm càng thấp. Chính vì vậy nên người tham gia bảo hiểm nên lựa chọn mức miễn thường cao.

Lựa chọn mức miễn thường hợp lý giúp giảm chi phí bảo hiểm
Lựa chọn mức miễn thường hợp lý giúp giảm chi phí bảo hiểm

Điều này có thể hiểu như sau, nếu bạn là người lái xe an toàn khi cần tham gia bảo hiểm tự nguyện để phòng tránh rủi ro xảy ra. Bạn hãy chọn mức miễn thường cao để giảm chi phí tham gia bảo hiểm. Vì tỉ lệ xảy ra rủi ro là khá thấp.

Như vậy trên đây là toàn bộ các kiến thức về mức miễn thường là gì mà chúng tôi muốn gửi đến các bạn. Hy vọng với những kiến thức này, Vay tài chính sẽ cùng bạn quản lý tốt hơn phần chi tiêu cho bảo hiểm. Đặc biệt là các loại bảo hiểm xe ô tô xe máy.

Gợi ý cho bạn

Leave a Comment