Tổng hợp lịch làm việc của ngân hàng

Ngân hàng là tổ chức tín dụng thực hiện hoạt động ngân hàng bao gồm hoạt động kinh doanh tiền tệ và dịch ngân hàng. Với nội dung thường xuyên là nhận tiền gửi, cung cấp tín dụng và cung ứng các dịch vụ thanh toán.

Mỗi ngân hàng có khung giờ hoạt động và làm việc khác nhau. Dưới đây sẽ là các thông tin để bạn có thể tìm hiểu về lịch làm việc của ngân hàng Việt Nam.

Lịch làm việc của ngân hàng mới nhất hiện nay

Dưới đây là các danh sách cụ thể về giờ và lịch làm việc của các ngân hàng.

Lịch làm việc của ngân hàng Vietcombank

Lịch làm việc tại các chi nhánh và phòng giao dịch là từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần và trừ một số chi nhanh đặc thù làm việc vào thứ Bảy.

Giờ và lịch làm việc của ngân hàng Vietcombank
Giờ và lịch làm việc của ngân hàng Vietcombank

Và các phòng giao dịch, chi nhánh tại các khu vực là khác nhau do yêu cầu công việc hoặc đặc thù về khí hậu, tập quán.

Tại Hà Nội

Trụ sở chính, các chi nhánh, phòng giao dịch tại Hà Nội chỉ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần với giờ làm việc cụ thể như sau:

Sở giao dịch và các chi nhánh:

 • Sáng: từ 8h00 – 12h00
 • Chiều: từ 13h00 – 16h30

Các phòng giao dịch:

 • Sáng: từ 8h30 – 12h00
 • Chiều: 13h00 – 16h00

Tại TP. Hồ Chí Minh

Các chi nhánh, phòng giao dịch tại khu vực TP HCM làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần với giờ làm việc cụ thể như sau:

Trụ sở giao dịch và các chi nhánh:

 • Sáng: từ 7h30 – 11h30
 • Chiều: từ 13h00 – 16h30

Các phòng giao dịch:

 • Sáng: từ 8h00 – 11h30
 • Chiều: 13h00 – 16h00

Tại các tỉnh, thành phố miền Bắc

Theo thống kê, phần lớn chi nhánh, phòng giao dịch tại khu vực phía Bắc đều chỉ làm việc 5 ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu, riêng Chi nhánh Lào Cai làm việc sáng thứ Bảy từ 7h30 – 11h30.

Trụ sở giao dịch và các chi nhánh:

 • Sáng: từ 7h30 – 11h30
 • Chiều: từ 13h00 – 16h30

Các phòng giao dịch:

 • Sáng: từ 8h00 – 11h30
 • Chiều: 13h00 – 16h00

Tại các tỉnh, thành phố miền Trung

Những chi nhánh đều làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu, riêng có chi nhánh Đà Nẵng làm việc từ 8h00 – 11h00 vào sáng thứ Bảy.

Trụ sở giao dịch và các chi nhánh:

 • Sáng: từ 7h30 – 11h30
 • Chiều: từ 13h30 – 17h00

Các phòng giao dịch:

 • Sáng: từ 8h00 – 11h30
 • Chiều: 13h30 – 16h30

Tại các tỉnh, thành phố Tây Nguyên

Gồm các tỉnh Đăk Lăk, Gia Lai, Lâm Đồng và Kon Tum, các chi nhánh phòng giao dịch của Vietcombank cũng chỉ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần.

Trụ sở giao dịch và các chi nhánh:

 • Sáng: từ 7h30 – 11h30
 • Chiều: từ 13h30 – 16h30

Các phòng giao dịch:

 • Sáng: từ 7h30 – 11h30
 • Chiều: 13h00 – 16h00

Tại các tỉnh, thành phố miền Nam

Chi nhánh phòng giao dịch của Vietcombank tại khu vực này cũng chỉ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu.

Trụ sở giao dịch và các chi nhánh:

 • Sáng: từ 7h30 – 11h30
 • Chiều: từ 13h00 – 16h30

Các phòng giao dịch:

 • Sáng: từ 8h00 – 11h30
 • Chiều: 13h00 – 16h00

Các chi nhánh Vietcombank làm việc thứ 7

Trong hệ thống ngân hàng Vietcombank hiện chỉ còn hai chi nhánh làm việc vào sáng ngày thứ Bảy hàng tuần là Chi nhánh Lào Cai (từ 7h30 – 11h30) và Chi nhánh Đà Nẵng (từ 8h00 – 11h00).

Lịch làm việc của ngân hàng ACB

Tại ACB khu vực miền Bắc gồm Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, ngân hàng ACB giờ làm việc được phân biệt rõ thành hai mùa: mùa đông và mùa hè do đặc thù về thời tiết.

Giờ và lịch làm việc của ngân hàng ACB
Giờ và lịch làm việc của ngân hàng ACB

Giờ làm việc ngân hàng ACB tại miền Bắc

Giờ làm việc mùa hè:

 • Sáng: 7h30 – 11h30
 • Chiều: 13h00 – 17h00

Giờ làm việc mùa đông:

 • Sáng: 8h00 – 12h00
 • Chiều: 13h00 – 16h30

Giờ làm việc ngân hàng tại khu vực miền Trung

ACB các khu vực miền Trung gồm các chi nhánh, phòng giao dịch từ Phan Thiết đến Thanh Hoá, Nam Định.

Giờ làm việc mùa hè:

 • Sáng: 7h30 – 11h30
 • Chiều: 13h30 – 17h00

Giờ làm việc mùa đông:

 • Sáng: 8h00 – 12h00
 • Chiều: 13h00 – 16h30

Giờ làm việc ngân hàng ACB tại miền Nam

Tại các tỉnh phía Nam do không chịu ảnh hưởng khắc biệt về thời tiết của các mùa nên giờ làm việc tại ACB được qui định cố định trong cả năm. Cụ thể:

 • Sáng: từ 7h30 – 11h30, một số phòng giao dịch sớm hơn từ 7h00
 • Chiều: từ 13h00 – 16h30

Tất cả các chi nhánh, phòng giao dịch ACB đều làm việc vào buổi sàng ngày thứ Bảy tuy nhiên chỉ áp dụng những giao dịch tại quầy thông thường (rút tiền, gửi tiền, mở thẻ,…), các nhân viên khối tín dụng, cho vay đều không làm việc vào ngày cuối tuần.

Lịch làm việc của ngân hàng Agribank

Giờ làm việc ngân hàng Agribank hàng ngày đồng nhất các ngày trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu và nghỉ cuối tuần trên toàn hệ thống. Cụ thể:

 • Buổi sáng: từ 8h00 đến 12h00.
 • Buổi chiều: từ 13h00 – 17h00.
Giờ làm việc của ngân hàng Agribank
Giờ làm việc của ngân hàng Agribank

Ngân hàng Agribank không mở cửa làm việc vào ngày thứ Bảy trên toàn hệ thống.

Lịch làm việc của ngân hàng Sacombank

Giờ làm việc của các chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng Sacombank trong toàn hệ thống từ thứ Hai đến thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ, Tết) cụ thể như sau:

 • Buổi sáng: từ 7h30 – 11h30
 • Buổi chiều: từ 13h00 – 17h00
Thời gian làm việc của ngân hàng Sacombank
Thời gian làm việc của ngân hàng Sacombank

Ngân hàng Sacombank có làm việc trong buổi sáng ngày thứ Bảy tất cả các tuần và tại hầu hết phòng giao dịch trong cả nước.

Giờ làm việc cụ thể từ 7h30 – 11h30.

Lịch làm việc của ngân hàng BIDV

Ngân hàng BIDV có lịch làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu trừ những ngày nghỉ lễ. Chỉ có một số ít các chi nhánh làm việc vào sáng thứ Bảy.

Giờ và lịch làm việc của ngân hàng BIDV
Giờ và lịch làm việc của ngân hàng BIDV

Từng chi nhánh, phòng giao dịch có giờ làm việc khác nhau giữa khu vực tỉnh thành và một số địa điểm đặc thù về hoạt động.

Các chi nhánh tại Hà Nội

Trụ sở chính, các chi nhánh, phòng giao dịch tại Hà Nội hầu hết chỉ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần với giờ làm việc cụ thể như sau:

 • Sáng: từ 8h00 đến 11h30 – 12h00
 • Chiều: từ 13h00 đến 16h00 – 16h30 – 17h00

Một số phòng giao dịch tại Hà Nội có thời gian đóng cửa sớm hơn có thể từ 16h hoặc 16h15 vì đặc thù địa điểm.

Các chi nhánh tại TP HCM

Các chi nhánh và phòng giao dịch tại đây cũng chỉ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần với giờ làm việc cụ thể như sau:

Trụ sở giao dịch và các chi nhánh:

 • Sáng: từ 7h30 đến 11h30
 • Chiều: từ 13h00 đến 16h30 – 17h00

Các phòng giao dịch:

 • Sáng: từ 7h30 đến 11h30
 • Chiều: từ 13h00 đến 16h00 – 17h00

Tại các tỉnh, thành phố miền Bắc

Hầu hết các chi nhánh, phòng giao dịch tại khu vực này đều chỉ làm việc 5 ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu.

Trụ sở giao dịch và các chi nhánh:

 • Sáng: từ 7h30 đến 11h30 – 12h00
 • Chiều: từ 13h00 đến 16h30 – 17h00

Các phòng giao dịch:

 • Sáng: từ 7h30 đến 12h00
 • Chiều: từ 13h30 đến 16h30 – 17h00

Tại các tỉnh, thành phố Tây Nguyên

Gồm các tỉnh Đăk Lăk, Gia Lai, Lâm Đồng và Kon Tum, các chi nhánh phòng giao dịch tại đây cũng chỉ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu.

Trụ sở giao dịch và các chi nhánh:

 • Sáng: từ 7h đến 11h
 • Chiều: từ 13h00 – 13h30 đến 17h – 17h30

Các phòng giao dịch:

 • Sáng: từ 7h00 – 7h15 đến 11h15 – 11h30
 • Chiều: từ 13h30 đến 16h00 – 17h30

Tại các tỉnh, thành phố miền Nam

Các chi nhánh, phòng giao dịch tại khu vực này đều chỉ làm việc 5 ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu với giờ làm việc cụ thể là:

Trụ sở giao dịch và các chi nhánh:

 • Sáng: từ 7h30 – 8h00 đến 11h30 – 12h00
 • Chiều: từ 13h30 đến 17h00

Các phòng giao dịch:

 • Sáng: từ 7h30 đến 11h30
 • Chiều: từ 13h00 – 13h30 đến 16h00 – 17h00

Một số chi nhánh của ngân hàng BIDV vẫn làm việc vào sáng thứ Bảy hàng tuần (từ 8h00 đến 11h30).

Tại Hà Nội, có thể kể đến chị nhánh Đông Hà Nội, Chi nhánh Sơn Tây, phòng giao dịch Đinh Tiên Hoàng (chỉ thu ngân sách nhà nước).

Tại TP HCM có chi nhánh Củ Chi nhưng không thực hiện giao dịch tiền mặt trong sáng thứ Bảy.

Ngoài ra còn một số chi nhánh ngân hàng BIDV giao dịch vào sáng thứ Bảy như: Bạc Liêu, Phú Quốc, Điện Biên, Tiền Giang, Mỹ Tho,..

Lịch làm việc của ngân hàng Vietinbank

Lịch làm việc hàng ngày tại ngân hàng Vietinbank

 • Buổi sáng: từ 8h00 đến 12h00
 • Buổi chiều: từ 13h00 – 16h30, riêng tại một số chi nhánh giờ làm việc có thể kéo dài đến 17h00.
Thời gian làm việc tại ngân hàng Vietinbank
Thời gian làm việc tại ngân hàng Vietinbank

Tuy nhiên, tuỳ từng chi nhánh, phòng giao dịch theo địa điểm, vùng miền, giờ làm việc có thể được điều chỉnh sớm hoặc muộn hơn một chút so với khung giờ cố định trên.

Lịch làm việc của ngân hàng Techcombank

Giờ làm việc Techcombank kéo dài từ thứ Hai đến sáng thứ Bảy trên khắp các chi nhánh với giờ làm việc khác nhau tùy theo chi nhánh.

Giờ và lịch làm việc tại ngân hàng Techcombank
Giờ và lịch làm việc tại ngân hàng Techcombank

Giờ làm việc ngân hàng Techcombank tại TP HCM và Hà Nội:

Thứ Hai đến thứ Sáu:

Cả ngày: 8h00 – 17h00, không nghỉ trưa.

Giờ làm việc ngân hàng Techcombank tại các tỉnh thành khác:

Thứ Hai đến thứ Sáu:

 • Sáng: 7h30-11h30
 • Chiều: 1h00-17h

Giờ làm việc ngân hàng Techcombank sáng thứ Bảy

 • Tại TP HCM và Hà Nội: 8h-12h
 • Tại các tỉnh thành khác: 7h30-11h30

Lịch làm việc của ngân hàng Đông Á

Giờ làm việc ngân hàng Đông Á kéo dài từ thứ Hai đến thứ Bảy, trừ các ngày nghỉ lễ.

Giờ làm việc ngân hàng từ thứ Hai đến thứ Sáu:

 • Buổi sáng: 7h30 – 11h30
 • Buổi chiều: 13h00 – 17h00

Tại một số phòng giao dịch miền Bắc, giờ làm việc ngân hàng Đông Á có thể thay đổi sớm hơn do vấn đề thời tiết vào mùa đông.

Giờ làm việc của ngân hàng Đông Á
Giờ làm việc của ngân hàng Đông Á

Giờ làm việc ngân hàng Đông Á tại một số điểm giao dịch miền Bắc mùa Đông từ thứ Hai – Thứ Sáu:

 • Buổi sáng: 7h00 – 11h00
 • Buổi chiều: 13h00 – 17h00

Ngân hàng Đông Á có làm việc thứ Bảy, tuy nhiên chỉ trong buổi sáng. Giờ làm việc cụ thể là:

Buổi sáng: 7h30 – 11h30

Lịch làm việc của ngân hàng VPBank

Giờ làm việc ngân hàng VPBank kéo dài trong tuần từ thứ Hai đến sáng thứ Bảy hàng tuần và không làm việc vào ngày lễ. Cụ thể:

Buổi sáng: 8h00 – 12h00

Buổi chiều 13h30 – 17h00

Lịch làm việc của ngân hàng VPBank
Lịch làm việc của ngân hàng VPBank

Tại một số chi nhánh lớn ở Hà Nội và TP HCM, ngân hàng VPBank cũng triển khai giờ làm việc thông trưa.

Tại TP HCM, giờ làm việc ngân hàng VPBank tại những chi nhánh sau hoạt động suốt từ 8h đến 17h, không nghỉ trưa:

Chi nhánh VPBank Gia định, Chi nhánh VPBank Hồ Chí Minh, Chi nhánh VPBank Phú Mỹ Hưng, Chi nhánh VPBank Quận 3, Chi nhánh VPBank Chợ Lớn, Chi nhánh VPBank Cộng hòa, Chi nhánh VPBank Quận 10, Chi nhánh VPBank Sài gòn.

Giờ làm việc ngân hàng VPBank tại Hà Nội có những chi nhánh sau hoạt động từ 8h đến 17h, không nghỉ trưa:

Chi nhánh VPBank Cát linh, Chi nhánh VPBank Cầu Giấy, Chi nhánh VPBank Đông Đô, Chi nhánh VPBank Giảng Võ, Chi nhánh VPBank Hà Tây, Chi nhánh VPBank Hà Thành, Chi nhánh VPBank Hoàng Quốc Việt, và Hội sở VPBank tại 89 Láng Hạ.

Giờ làm việc Ngân hàng VPBank có bao gồm sáng thứ Bảy.

Giờ làm việc ngân hàng VPBank thứ Bảy: 8h-12h.

Lịch làm việc của ngân hàng MB

Đa số chi nhánh và phòng giao dịch của MBBank đều có làm việc ngân hàng từ thứ Hai đến thứ Sáu và một số sẽ kéo dài đến sáng thứ Bảy.

 • Buổi sáng: 8h – 12h
 • Buổi chiều: 13h30 – 17h30
Thời gian làm việc của ngân hàng MB
Thời gian làm việc của ngân hàng MB

Tuy nhiên, một số chi nhánh có thể có giờ làm việc sớm hơn so với giờ làm việc tiêu chuẩn tùy đặc thù địa điểm. Để chắc chắn đến vào giờ làm việc ngân hàng, bạn có thể đến vào khung giờ 8h – 11h30, chiều từ 13h30 – 17h.

Lưu ý: giao dịch liên quan đến tiền mặt tại ngân hàng sẽ kết thúc sớm hơn nửa giờ so với giờ làm việc ngân hàng MBBank chính thức, do đó bạn cần đến sớm hơn so với kết thúc giờ làm việc ngân hàng.

Đa số chi nhánh và phòng giao dịch của Ngân hàng MBBank không làm việc vào buổi sáng thứ Bảy. Tuy nhiên cũng có một số chi nhánh có giờ làm việc ngân hàng vào sáng thứ Bảy.

Giờ làm việc ngân hàng vào sáng thứ Bảy: từ 8h đến 11h30.

Lịch làm việc của ngân hàng VIB

Như những ngân hàng khác, giờ làm việc ngân hàng VIB trong tuần kéo dài từ thứ Hai đến sáng thứ Bảy hàng tuần, trừ các ngày lễ.

Giờ làm việc ngân hàng VIB từ thứ Hai đến thứ Sáu như sau:

 • Buổi sáng: từ 8h-12h
 • Buổi chiều: từ 13h-17h

Tại một số chi nhánh đặc thù, giờ làm việc ngân hàng VIB có thể kéo dài hơn so với giờ chung này.

Thời gian làm việc tại các chi nhanh của ngân hàng VIB
Thời gian làm việc tại các chi nhanh của ngân hàng VIB

Giờ làm việc ngân hàng VIB tại một số chi nhánh VIB Hà Nội kéo dài đến 18h như: chi nhánh VIB Láng Hạ, VIB Ba Đình, VIB Hai Bà Trưng.

Giờ làm việc ngân hàng VIB tại những chi nhánh sau kéo dài đến 18h: chi nhánh VIB Hùng Vương, VIB Quận 10, VIB Hội sở, VIB Hồ Chí Minh.

Một số địa điểm có thời gian làm việc ngân hàng cả buổi trưa tại TPHCM như Chi nhánh Lý Thường Kiệt, 385 CMT8.

Như đã nói ở trên, giờ làm việc ngân hàng VIB có bao gồm cả sáng thứ Bảy trên khắp các chi nhánh và phòng giao dịch.

Giờ làm việc ngân hàng VIB vào sáng thứ Bảy: từ 8h-12h.

Lưu ý về thời gian giao dịch tại ngân hàng

Khi đã nắm rõ về thời gian và lịch làm việc của ngân hàng thì bạn nên chú ý tới những giao dịch mà mình muốn làm để có thể nắm chuẩn thời gian hơn.

Nếu như bạn muốn thực hiện các giao dịch mở thẻ, gửi tiết kiệm hay chuyển tiền thì bạn chỉ cần đến trong khoản thời gian ngân hàng đang làm việc

Trong trường hợp các giao dịch rút tiền mặt, giải ngân thì nên đến sớm khoảng 30 phút đến 1 tiếng trước khi ngân hàng đóng cửa.

Hoặc nếu không chắc chắn về thời gian làm việc bạn có thể gọi điện trực tiếp tới hotline của ngân hàng hoặc số điện thoại của phòng giao dịch hoặc chi nhánh bạn muốn đến để kiểm tra.

Và cũng nên chú ý khi tới ngân hàng để rút tiền hoặc chuyển tiền thì nên mang theo đủ giấy tờ tùy thân như chứng minh thư hoặc thẻ căn cước công dân để tránh gián đoạn giao dịch.

Hy vọng rằng với những thông tin Vay Tài Chính chia sẻ trên đây có thể hỗ trợ được cho bạn về lịch và thời gian làm việc cụ thể của các ngân hàng để bạn có thể chủ động về thời gian và chủ động sắp xếp thời gian đến ngân hàng hợp lý hơn

Gợi ý cho bạn

Tổng hợp số điện thoại tổng đài Vietcombank 24/24
Tổng hợp số điện thoại tổng đài Vietcombank 24/24
Bạn đang có tài khoản của ngân hàng Vietcombank hay bạn chỉ cần tham khảo dịch vụ thì luôn cần đến số điện thoại tổng đài Vietcombank. Trong bài viết sau đây, Vay Tài Chính sẽ chia sẻ đến bạn
Thẻ MasterCard BIDV – Tìm hiểu chi tiết [Update 2022]
Thẻ MasterCard BIDV – Tìm hiểu chi tiết [Update 2022]
Thẻ MasterCard BIDV là sản phẩm cũng được nhiều khách hàng lựa chọn. Vậy loại thẻ này có đặc điểm gì khác biệt so với các loại thẻ ATM thông thường? Hãy cùng đọc thông tin sau đây để có
Vay tiền qua thẻ ATM tại ngân hàng nào tốt nhất?
Vay tiền qua thẻ ATM tại ngân hàng nào tốt nhất?
Chất lượng cuộc sống ngày càng đi lên thì lại có nhiều nhu cầu phát sinh trong cuộc sống. Theo đó là những giải pháp tài chính cho vay cũng xuất hiện ngày càng nhiều. Vay tiền qua thẻ ATM
Tổng hợp thẻ tín dụng miễn phí thường niên 2022
Tổng hợp thẻ tín dụng miễn phí thường niên 2022
Chương trình miễn phí thường niên cho thẻ tín dụng đang được rất nhiều khách hàng có ý định đăng ký cũng như là nhiều chủ thẻ quan tâm. Vậy hãy cùng xem xem thẻ tín dụng miễn phí thường

Leave a Comment