SUPVN – Tài chính của bạn

Công ty Cổ Phần Công nghệ SUPVN được thành lập vào năm 2018 với số vốn đầu tư ban đầu 50 tỷ VNĐ. SUPVN với vai trò là nhà cung cấp nền tảng công nghệ cho vay ngang hàng (P2P) đầu tiên tại Việt Nam. Tháng 8 năm 2019, SUPVN bắt đầu triển khai dịch vụ tư vấn và kết nối tài chính, cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính đơn giản, nhanh chóng và tin cậy đến khách hàng trên Toàn Quốc.

 • Với tầm nhìn: Trở thành nền tảng công nghệ cho vay ngang hàng(P2P) hàng đầu Việt Nam.
 • Sứ mênh: Kết nối tài chính đơn giản, hiệu quả và tin cậy cho các cá nhân, doanh nghiệp của Việt Nam. Với sứ mệnh thay đổi cách nhìn nhận về lĩnh vực tài chính ở Việt Nam
 • Giá trị cốt lõi: Tin cậy- Trách nhiệm- Đổi mới
 • Cam kết với xã hội: Tạo ra môi trường kết nối cạnh tranh và bình đẳng cho các cá nhân doanh nghiệp có nhu cầu kết nối tài chính.
 • Trụ sở chính:

  No 57 C, Huynh Thuc Khang Street, Lang Ha Ward, Dong Da District, Ha Noi

 • Năm thành lập:

  2018

 • Website:

  http://sup.vn/

 • Hotline:

  0916 25 1316