Ngân hàng Standard Chartered

 • Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered
 • Thành lập 1969
 • Trụ sở chính: Luân Đôn, Vương quốc Liên Hiệp Anh và Bắc Ireland.
 • Standard Chartered là một tập đoàn quốc tế hàng đầu hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, với khoảng 80.000 nhân viên và 150 năm kinh nghiệm hoạt động tại một số thị trường năng động nhất thế giới.
 • Tại Việt Nam, ngân hàng Standard Chartered đã có lịch sử hoạt động từ năm 1904 khi ngân hàng lập chi nhánh đầu tiên tại Sài Gòn (nay là thành phố Hồ Chí Minh).
 • Trụ sở chính:

  Luân Đôn, Vương quốc Liên Hiệp Anh và Bắc Ireland

 • Năm thành lập:

  1969

 • Website:

  https://www.sc.com/vn/

 • Hotline:

  02839 110 000

 • Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered
 • Thành lập 1969
 • Trụ sở chính: Luân Đôn, Vương quốc Liên Hiệp Anh và Bắc Ireland.
 • Standard Chartered là một tập đoàn quốc tế hàng đầu hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, với khoảng 80.000 nhân viên và 150 năm kinh nghiệm hoạt động tại một số thị trường năng động nhất thế giới.
 • Tại Việt Nam, ngân hàng Standard Chartered đã có lịch sử hoạt động từ năm 1904 khi ngân hàng lập chi nhánh đầu tiên tại Sài Gòn (nay là thành phố Hồ Chí Minh).