Tỷ giá chéo là gì? Cách tính tỷ giá chéo chính xác

Giữa hai loại tiền tệ khác nhau, khi bạn muốn biết về tỷ giá một đồng tiền có thể trao đổi cho một đồng tiền khác giữa các đồng tiền quốc tế lên thị trường Việt Nam thì phải thông qua tỷ giá chéo.

Vậy tỷ giá chéo là gì và cách tính tỷ giá chéo ra sao? Hãy đọc ngay bài viết để có thêm thông tin về cách xác định và cách tính tỷ giá chéo nhé.

Tỷ giá chéo là gì?

Trước hết thì ta cần hiểu tỷ giá là gì? Tỷ giá (exchange rate) là giá cả của một đồng tiền được biểu thị thông qua một đồng tiền khác.

Tỷ giá chéo là gì?
Tỷ giá chéo là gì?

Trong đó đồng tiền yết giá (commodity currency) là đồng tiền có đơn vị bằng 1; còn đồng tiền định giá (tém currency) là đồng tiền có số đơn vị thay đổi phụ thuộc vào quan hệ cung cầu trên thị trường.

Tỷ giá thường được viết phổ biến theo cách thức: đồng tiền đứng trước hoặc nằm ở trên là đồng tiền yết giá, còn đồng tiền mà đứng sau hoặc nằm ở dưới gọi là đồng tiền định giá.

Hiện có hai cách yết giá:

  • Yết giá trực tiếp (direct quotation): ngoại tệ là đồng yết giá còn nội tệ là đồng định giá
  • Yết giá gián tiếp (indirect quotation): ngoại tệ là đồng định giá còn nội tệ là đồng yết giá.

Tuy nhiên thì cần lưu ý:

  • GBP, AUD, NZD, EUR, SDR (quyền rút vốn đặc biệt): yết giá trực tiếp
  • USD yết giá gián tiếp với mọi đồng tiền trừ 5 đồng tiền trên
  • Các đồng tiền khác đều yết giá trực tiếp

Tỷ giá chéo (cross rate) là tỷ giá giữa hai đồng tiền được xác định trên cơ sở suy ra từ tỉ giá của chúng với một đồng tiền trung gian là đồng tiền thứ ba.

Cách xác định tỷ giá chéo như thế nào còn phụ thuộc vào cách mà các đồng tiền được yết giá là gián tiếp hay trực tiếp và tỷ giá xác định là tỷ giá mua hay là tỷ giá bán.

Quy tắc xác định và cách tính tỷ giá chéo

Khi tiến hành giao dịch mua bán các đồng tiền trên thị trường hối đoái thì ta sẽ gặp phải tình huống về xác định tỷ giá chéo.

Tỷ giá chéo giữa các ngoại tệ được xác định trong hai trường hợp.

Trong trường hợp thứ nhất, khi đứng ở vị trí người mua hoặc người bán thì họ chỉ quan tâm đến tỷ giá mua hoặc bán chứ không quan tâm tới chênh lệch tỷ giá mua và tỷ giá bán. Tỷ giá chéo trong trường hợp này gọi là tỷ giá chéo đơn.

Còn trên thị trường ngoại tệ thì luôn tồn tại chênh lệch tỷ giá mua và tỷ giá bán, và các ngân hàng yết giá, ngân hàng hỏi giá hay khách hàng của ngân hàng cũng ở nhiều vị trí khác nhau.

Vì thế cần phải xác định tỷ giá chéo giữa các ngoại tệ ở vị trí khác nhau, và tỷ giá chéo này đối với người mua, người bán khác nhau thì gọi là tỷ giá chéo phức.

Tỷ giá chéo giữa các ngoại tệ
Tỷ giá chéo giữa các ngoại tệ

Thường thi khi xác định tỷ giá chéo có 3 trường hợp có khả năng xảy ra. Cụ thể:

Tỷ giá chéo giữa hai đồng tiền cùng biểu hiện tỷ giá theo phương pháp trực tiếp. Ví dụ như khi cần xác định cặp tỷ giá CHF/ CAD; HKD/ JPY…

Trường hợp thứ hai là tỷ giá chéo giữa hai đồng tiền cùng biểu hiện tỉ giá theo phương pháp gián tiếp. Ví dụ cần xác định cặp tỉ giá GBP/ AUD; EUR/ GBP…

Trường hợp thứ ba là tỷ giá chéo giữa một đồng tiền biểu hiện tỷ giá theo phương pháp gián tiếp, còn một đồng tiền thì biểu hiện theo phương pháp trực tiếp. Ví dụ cần xác định cặp tỷ giá GBP/ CAD; AUD/ VND…

Cách tính tỷ giá chéo

Có 3 cách tính tỷ giá chéo giữa trên quy tắc xác định tỷ giá chéo.

Các cách tính tỷ giá chéo
Các cách tính tỷ giá chéo

Cách xác định tính tỷ giá giữa hai đồng tiền cùng biểu hiện theo phương pháp trực tiếp

Tỷ giá giữa hai đồng tiền trong trường hợp này được xác định bằng cách lấy tỷ giá của đồng tiền định giá chia cho tỷ giá của đồng tiền yết giá.

Yết giá/ Định giá = (USD/ Định giá)/ (USD/ Yết giá)

Cách xác định tính tỷ giá giữa hai đồng tiền cùng biểu hiện theo phương pháp gián tiếp

Cách tính tỷ giá chéo giữa hai đồng cùng biểu hiện tỷ giá theo phương pháp gián tiếp bằng cách lấy tỷ giá của đồng tiền yết giá chia cho tỷ giá của đồng tiền định giá.

Yết giá/ Định giá = (Yết giá/ USD)/ (Định giá/ USD)

Cách xác định tính tỷ giá một đồng biểu hiện tỉ giá theo phương pháp gián tiếp, đồng còn lại thì biểu hiện theo phương pháp trực tiếp

Tỷ giá chéo giữa hai đồng tiền trong đó 1 đồng được yết ở vị trí đồng yết giá và một đồng yết ở vị trí đồng định giá được xác định bằng cách lấy tỷ giá của đồng tiền yết giá nhân với tỷ giá của đồng tiền định giá.

Yết giá/ Định giá = (Yết giá / USD) x (USD/ Định giá )

Kết luận

Đây là những thông tin về tỷ giá chéo cũng như cách tính tỷ giá chéo, hy vọng có thể mang đến cho bạn những thông tin hữu ích và giải đáp được phần nào thắc mắc của bạn.

Gợi ý cho bạn

Ngoại hối là gì? Những điều bạn cần biết
Ngoại hối là gì? Những điều bạn cần biết
Hiện nay bạn sẽ bắt gặp rất nhiều thuật ngữ ngoại hối. Đặc biệt là trong các lĩnh vực kinh doanh tài chính. Nhiều người vẫn hiểu nhầm ngoại hối là ngoại tệ. Song điều này hoàn toàn sai. Tham
Tính thanh khoản là gì? Có ý nghĩa như thế nào?
Tính thanh khoản là gì? Có ý nghĩa như thế nào?
Tính thanh khoản là một thuật ngữ lĩnh vực tài chính. Chúng được hiểu như khả năng có thể chuyển đổi được thành tiền mặt của tài sản hay sản phẩm nào đó. Bài viết sau đây chúng tôi sẽ
Chứng khoán là gì? Nên đầu tư không?
Chứng khoán là gì? Nên đầu tư không?
Chắc hẳn là ai cũng đã nghe tới cụm đầu tư chứng khoán, chơi chứng khoán, nhưng không phải ai cũng hiểu rõ về chứng khoán là gì và một số thuật ngữ cũng như  hoạt động liên quan đến

Leave a Comment