BVPS là gì? Giá trị sổ sách có ý nghĩa gì?

Giá trị sổ sách là thuật ngữ thường được dùng để có thể phân biệt được giá thị trường của cổ phiếu với vốn chủ sở hữu cốt lõi hoặc vốn chủ sở hữu của cổ đông.

Vậy thì giá trị sổ sách cổ phiếu – BVPS là gì và được sử dụng để làm gì? Hãy cùng tham khảo nội dung bài viết dưới đây để có thể có được thông tin hữu ích nhé.

BVPS là gì?

Trước hết thì ta cần hiểu được giá trị sổ sách (Book Value) là gì?

Trong kế toán thì giá trị sổ sách là giá trị của một tài tài sản theo số dư tài khoản của bảng cân đối kế toán. Đối với tài sản, giá trị được dựa trên chi phí ban đầu của tài sản trừ đi mọi khấu hao, khấu hao hoặc chi phí suy giảm so với tài sản.

Giá trị sổ sách là gì?
Giá trị sổ sách là gì?

Theo truyền thống, giá trị sổ sách của một công ty là tổng tài sản trừ đi tài sản vô hình và nợ phải trả.

Vậy giá trị sổ sách được coi là giá trị của một doanh nghiệp xét theo giá trị toàn bộ tài sản (không bao gồm tài sản vô hình) của doanh nghiệp trừ các khoản nợ phải trả.

Và đây cũng chính là số tiền mà cổ đông nhận được trong trường hợp công ty bị phá sản và thanh lý tài sản để chi trả các khoản nợ.

Công thức tính:

BV = Tổng tài sản (không bao gồm tài sản vô hình) – Tổng nợ = (Tài sản ngắn hạn + Tài sản dài hạn – Tài sản vô hình) – (Nợ dài hạn + Nợ ngắn hạn) = Vốn chủ sở hữu – Tài sản vô hình – Tổng nợ.

BVPS là gì?

Giá trị sổ sách trên một cổ phiếu (Book value per Share) được xác định theo phần giá trị sổ sách tính trên một cổ phiếu đang lưu hành.

BVPS là gì?
BVPS là gì?

Cách tính chỉ số BVPS

Công thức tính như sau:

BVPS = (Vốn chủ sở hữu – Tài sản vô hình)/ Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành

Hoặc có thể áp dụng theo công thức dưới đây:

BVPS = (Tổng tài sản – Tài sản vô hình – Nợ)/ Số lượng cổ phiếu phát hành

Trong đó:

  • Tài sản vô hình (tài sản cố định vô hình) = Nguyên giá – Giá trị hao mòn lũy kế
  • Nợ (Nợ phải trả) = Nợ dài hạn + Nợ ngắn hạn

Ý nghĩa của chỉ số BVPS là gì?

BVPS là yếu tố quan trọng để cấu thành nên chỉ số P/B được dùng để so sánh giá trị cổ phiếu trên thị trường với giá trị sổ sách (giá trị đích thực) của doanh nghiệp.

Chỉ số P/B là gì?

Hệ số giá trị sổ sách (P/B – Price per Book Value)

Chỉ số P/B là gì?
Chỉ số P/B là gì?

Công thức tính: P/B = Giá thị trường của cổ phiếu/ Giá trị sổ sách trên một cổ phiếu.

Hoặc P/B = Vốn hóa cổ phiếu/ Giá trị sổ sách.

Trong đó vốn hóa thị trường của một cổ phiếu là tổng giá trị thị trường của số cổ phiếu đang lưu hành.

Phân tích giá trị cổ phiếu theo P/B

Hệ số P/B được nhiều nhà đầu tư sử dụng để so sánh giá thị trường với giá trị sổ sách của một cổ phiếu. Có những trường hợp sau:

  • P/B > 1, giá trị cổ phiếu trên thị trường lớn hơn giá trị sổ sách.
  • P/B = 1, giá trị cổ phiếu trên thị trường tương đồng với giá trị sổ sách.
  • P/B < 1 , giá trị cổ phiếu trên thị trường thấp hơn với giá trị sổ sách.

P/B cao thể hiện kỳ vọng vào cổ phiếu đang tốt, điều này chỉ ra rằng thị trường đang kỳ vọng về triển vọng kinh doanh của doanh nghiệp trong tương lai rất tốt. Vì thế các nhà đầu tư thường sẵn sàng chi trả tiền nhiều hơn cho giá trị ghi sổ của doanh nghiệp.

Tuy nhiên cổ phiếu có thể đang định giá ở mức cao. P/B cao cũng có thể do doanh nghiệp sử dụng nợ vay nhiều, đây là điều chưa chắc tốt cho doanh nghiệp nhưng có thể đem lại nguồn vốn lớn hơn vào sản xuất kinh doanh.

Một hệ số thấp có nghĩa là cổ phiếu này đang được định giá thấp. Trường hợp này nó thích hợp để mua và nắm giữ nếu doanh nghiệp có triển vọng tốt trong tương lai.

Và hệ số thấp thì cũng có thể là do doanh nghiệp đang gặp vấn đề trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Cũng có thể là là không hợp lý nếu đầu tư vào cổ phiếu của doanh nghiệp ngày.

Tuy nhiên, khi chỉ số P/B thấp có thể do công ty sở hữu giá trị tài sản lớn hoặc có thể doanh nghiệp đang sử dụng ít nợ vay và chủ yếu dùng phần vồn chủ sở hữu để hình thành tài sản.

Trường hợp dùng ít nợ vay giúp công ty có nền tảng tài chính vững mạnh. Dù vậy, có thể khiến doanh nghiệp không tối đa hóa được nguồn vốn.

Hạn chế của giá trị sổ sách

Việc áp dụng P/B vào xem xét giá trị của một cổ phiếu vẫn còn có nhiều mặt hạn chế. Trong đó, P/B sẽ không phù với cổ phiếu của các doanh nghiệp phụ thuộc nhiều vào tài sản vô hình.

  • Độ trễ về thời gian: Chỉ sau khi công ty cổ phần phát hành báo cáo tài chính thì nhà đầu tư mới biết được giá trị sổ sách của công ty đã thay đổi như thế nào qua các quí, năm.
  • Không chính xác tuyệt đối: Giá trị sổ sách là một mục kế toán và có thể điều chỉnh và có thể không dễ hiểu và đánh giá.
    Do doanh nghiệp có chất lượng tài sản không tốt (tải sản ảo, các nghiệp vụ kế toán khai báo không chính xác với thực tế, …).

Do các quy tắc thực hành kế toán liên quan đến khấu hao, một công tu có thể bị buộc phải  báo cáo giá trị cao hơn của thiết bị mặc dù giá trị của nó có thể đã giảm.

  • Đánh giá không đầy đủ: Giá trị sổ sách cũng có thể không xem xét tác động thực tế của việc doanh nghiệp sử dụng máy móc, trang thiết bị làm tài sản đảm bảo cho khoản vay nào đó.

Vì thế mà ngoài P/B ra, nhà đầu tư nên sử dụng các phương pháp khác như P/E để định giá cổ phiếu. Với P/E, nhà đầu tư sẽ sử dụng lợi nhuận của doanh nghiệp để tính toán, điều này phần nào giúp phản ánh rõ hơn về năng lực trong tăng trưởng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Kết luận

Hy vọng với nội dung trên bạn đã có thể tìm ra được thông tin hữu ích và biết được BVPS là gì, và chỉ số P/B dùng trong phân tích tài chính và sử dụng để định giá cổ phiếu.

Gợi ý cho bạn

Cổ tức là gì? Xác định giá trị cổ tức
Cổ tức là gì? Xác định giá trị cổ tức
Càng ngày càng có nhiều doanh nghiệp niêm yết thực hiện việc chia cổ tức bằng cổ phiếu và chia tách cổ phiếu thao các tỷ lệ khác nhau. Tuy nhiên vẫn có nhiều nhà đầu tư, đặc biệt đầu
Cổ phiếu quỹ là gì? Có vai trò như thế nào?
Cổ phiếu quỹ là gì? Có vai trò như thế nào?
Cổ phiếu quỹ là một thuật ngữ được sử dụng phổ biến trong giao dịch mua bán cổ phiếu. Tham khảo ngay bài viết sau đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cổ phiếu quỹ, mua bán cổ phiếu
Những loại cổ phiếu ưu đãi trên thị trường
Những loại cổ phiếu ưu đãi trên thị trường
Cổ phiếu là một trong những nguồn huy động vốn lớn của các doanh nghiệp cổ phần. Khi đầu tư vào các các tùy chọn có sẵn trên thị trường chứng khoán, hầu hết mọi người đều nghĩ đến cổ

Leave a Comment