PTI Insurance – Bảo hiểm TNDS xe máy

 • Độ tuổi tham gia

  Mọi độ tuổi

 • Giá trị bồi thường

  N/A

 • Mức phí tối thiểu

  60.500

 • Thời hạn hợp đồng

  12

 • Thời hạn thanh toán

  12

Phạm vi Bảo hiểm:

 • Trách nhiệm của bạn đối với các Thiệt hại về thân thể, tính mạng và tài sản của người khác (bên thứ ba) do xe máy của bạn gây ra.
 • Thiệt hại về tính mạng và thương tật thân thể của người lái xe và người ngồi trên xe do tai nạn gây ra khi sử dụng xe.

Quyền lợi Bảo hiểm:

Chi trả cho bên thứ 3 như sau:

 • 100.000.000 đồng/1 người/1 vụ tai nạn đối với thiệt hại về người.
 • 50.000.000 đồng/1 vụ tai nạn đối với thiệt hại về tài sản.

Chi trả cho người ngồi trên xe:

 • 10.000.000 đồng/1 người đối với trường hợp Tử vong do tai nạn.
 • Chi trả theo Bảng tỷ lệ thương tật đối với các Thương tật thân thể (thương tật bộ phận vĩnh viễn, thương tật tạm thời) do tai nạn.