PTI Insurance – Bảo hiểm tai nạn hộ gia đình

 • Độ tuổi tham gia

  0 - 70 tuổi

 • Giá trị bồi thường

  N/A

 • Mức phí tối thiểu

  200.000

 • Thời hạn hợp đồng

  12

 • Thời hạn thanh toán

  12

Quyền lợi

 • Tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn: được chi trả 100% Số tiền bảo hiểm.
 • Thương tật thân thể (thương tật bộ phận vĩnh viễn, thương tật tạm thời) do tai nạn: được chi trả theo Bảng tỷ lệ thương tật đính kèm theo quy tắc bảo hiểm, tối đa đến số tiền bảo hiểm.
 • Chỉ cần 01 người tham gia, tất cả các thành viên trong sổ hộ khẩu của gia đình sẽ được bảo hiểm.
 • Không tính bảo hiểm trùng đối với chi phí y tế.

Đối tượng được bảo hiểm

 • Tất cả những người có tên trong cùng sổ hộ khẩu của Người mua bảo hiểm tại thời điểm tham gia bảo hiểm.
 • Không bao gồm: Những người bị động kinh, tâm thần, phong; người bị tàn phế hoặc thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên; người dưới 1 tuổi hoặc trên 70 tuổi tại thời điểm tham gia bảo hiểm.

Phạm vi bảo hiểm và người đứng tên hợp đồng

 • Bảo hiểm cho những tai nạn bất ngờ, ngẫu nhiên xảy ra đối với Người được bảo hiểm trong lãnh thổ Việt Nam.
 • Người đứng tên mua là người đại diện cho hộ gia đình có độ tuổi từ 18 tuổi trở lên.