Bảo hiểm nhân thọ Prudential – Phúc Bảo Trọn Đời

 • Độ tuổi tham gia

  0 - 55 tuổi

 • Thời hạn hợp đồng

  100 trừ đi tuổi tham gia bảo hiểm tháng

 • Thời hạn đóng phí

  120 tháng

 • Định kỳ đóng phí

  Hàng quý, hàng nửa năm hay hàng năm

Sản phẩm bổ trợ mua kèm Phúc Bảo Trọn Đời

Phúc Bảo Bổ trợ tử kỳ do tai nạn

 • Quyền lợi trong trường hợp tử vong do tai nạn: 100% x Số tiền bảo hiểm
 • Quyền lợi trong trường hợp thương tật do tai nạn: 5%~100% x Số tiền bảo hiểm

(tỷ lệ thanh toán tùy thuộc vào mức độ thương tật)

Phúc Bảo bổ trợ nằm viện và phẫu thuật

 • Quyền lợi hỗ trợ nằm viện hàng ngày (DHB):  100%* Số tiền bảo hiểm/ngày, Tối đa 120 ngày cộng dồn cho mỗi năm hợp đồng.
 • Quyền lợi phẫu thuật: 500%*Số tiền bảo hiểm/lần phẫu thuật, Không hạn chế số lần phẫu thuật.

Phúc Bảo bổ trợ nằm viện do tai nạn

Chi trả căn cứ vào số ngày nằm viện thực tế như sau:

 • 100%* Số tiền bảo hiểm/ngày trong 5 ngày nằm viện đầu tiên.
 • 125%* Số tiền bảo hiểm/ngày từ ngày thứ 6 trở đi.

Phúc Bảo bổ trợ tử kỳ

Chi trả 100%* Số tiền bảo hiểm đối với trường hợp tử vong và thương tật vĩnh viễn.

Phúc Bảo bổ trợ bệnh hiểm nghèo

Hỗ trợ lên đến 100 bệnh hiểm nghèo.