Cách thực hiện bán khống chứng khoán

Bán khống chứng khoán là một cách kiếm lợi nhuận nhờ sự sụt giảm chứng khoán hay các sản phẩm tài chính khác. Để biết chi tiết về bán khống chứng khoán mời bạn xem chi tiết nội dung của bài viết mà Vay Tài Chính chia sẻ sau.

Bán khống chứng khoán là gì?

Bán khống chứng khoán là một hình thức giao dịch chứng khoán mà ở đó người bán sẽ không sở hữu. Tức là, họ sẽ mượn chứng khoán để bán nhằm kiếm lợi nhuận bằng việc mua và trả lại chứng khoán khi giá chứng khoán khi giá chứng khoán giảm.

Bán khống chứng khoán là gì?
Bán khống chứng khoán là gì?

Quy trình bán khống chứng khoán như sau:

Khi thực hiện bán khống chứng khoán sẽ trải qua 3 bước gồm:

  • Mượn cổ phiếu mà ở đó dự báo chúng sẽ giảm trong tương lai
  • Bán cổ phiếu ngay lập tức trên thị trường
  • Mua lại cổ phiếu đã bán với giá thấp hơn và thực hiện chuyển ngược lại cho người mượn cổ phiếu.

Như vậy, việc mượn cổ phiếu bán khống này có thể đem lại nguồn lợi lớn nếu tình trạng chứng khoán ngày càng tệ (tức giá đi xuống). Ngược lại, nếu giá cao thì việc bán khống cũng gây ra tình trạng lỗ.

Ví dụ về bán khống chứng khoán

Để giúp bạn hiểu hơn về việc kiếm lợi nhuận này chúng tôi sẽ ví dụ một trường hợp bán khống như sau.

Bán khống có thể lời hoặc lỗ
Bán khống có thể lời hoặc lỗ

Ở một công ty XYZ có giá thị trường cổ phiếu là 20.000 đồng/cổ phiếu. Anh A dự đoán giá cổ phiếu trong tương lai sẽ giảm mà muốn bán khống thông qua việc mượn 10000 cổ phiếu của chị B (nhờ môi giới chứng khoán giới thiệu).

Tổng giá trị khi anh A mượn là 200.000.000 đồng. Sau đó anh A đem toàn bộ số cổ phiếu đã mượn để bán cho thị trường để thu về 200.000.000 đồng.

Khi cổ phiếu của công ty XYZ rớt giá chỉ còn 15.000 đồng/cổ phiếu thì anh A lại mua lại cổ phiếu đã bán đó với giá chỉ 150.000.000 đồng. Như vậy thông qua việc bán khống này anh A đã thu về lợi nhuận lên đến 50.000.000 triệu đồng.

Bán khống chứng khoán được phép không?

Hiện nay, bán khống chứng khoán không được cho phép trong thị trường chứng khoán cơ sở. Vì vậy, nhà đầu tư chỉ được kiếm lợi nhuận nhờ vào sự tăng giá của cổ phiếu.

Bán khống không được phép tại thị trường chứng khoán cơ sở
Bán khống không được phép tại thị trường chứng khoán cơ sở

Tuy nhiên trên thế giới có một số thị trường chứng khoán cho phép bán khống. Ví dụ như Mỹ, Nhật Bản, Singapore. Tuy hiện tại Việt Nam không cho phép bán khống chứng khoán trên thị trường cơ sở nhưng nhà đầu tư hoàn toàn có thể bán khống trên thị trường phái sinh.

Có thể hiểu như sau: nhà đầu tư sẽ tham gia vào thị trường phái sinh với 2 vị trí hoặc là mua hợp đồng hoặc là bán hợp đồng. Khi tham gia nhà đầu tư sẽ thực hiện bán khống hợp đồng tương lai chỉ số VN30 (đây là sản phẩm phái sinh phổ biến tại Việt Nam). Ngoài ra còn có hợp đồng tương lai Trái phiếu chính phủ.

Kết luận

Với những kiến thức trên chúng tôi tin rằng luôn hữu ích với bạn. Đặc biệt là với những thường đầu tư vào thị trường chứng khoán. Hy vọng bài viết giúp bạn hiểu rõ về thị trường chứng khoán nói chung và bán khống chứng khoán nói riêng.

Gợi ý cho bạn

Leave a Comment